Tag Archive | Tập 8 (1956 – 1957)

Lời tuyên bố trước khi lên đường đi thǎm Liên Xô và Trung Quốc (22-6-1955)

Thưa đồng bào toàn quốc,

Liên Xô và Trung Quốc là hai nước anh em của Việt Nam ta.

Hôm nay, đáp lời mời của Chính phủ Liên Xô và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Đảng Lao động Việt Nam cử một Đoàn đại biểu sang thǎm Liên Xô và Trung Quốc.

Tôi rất sung sướng lãnh đạo Đoàn đại biểu đó, và tin chắc rằng cuộc đi thǎm này sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với nhân dân và chính phủ hai nước bạn.

Chúc đồng bào mạnh khoẻ và cố gắng thi đua.

—————————–

Nói ngày 22-6-1955.
Báo Nhân dân, số 477, ngày 23-6-1955.
cpv.org.vn

Advertisement

Diễn vǎn đọc tại nhà ga Nam Ninh (23-6-1955)

Các đồng chí thân mến và các bạn,

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vô cùng vui mừng nhận lời mời sang thǎm nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vĩ đại.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước anh em. Tình hữu nghị chân thành và sâu xa giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc đã có từ lâu. Ngày nay, chúng tôi lại vô cùng cảm động về sự đón tiếp hết sức nồng hậu của các đồng chí và các bạn đối với chúng tôi. Nhân dịp này Đoàn đại biểu chúng tôi xin tỏ lòng chân thành cảm ơn các đồng chí và các bạn.

Trung Quốc là một nước vĩ đại, hùng cường và đẹp đẽ. Nền vǎn hoá lâu đời và ưu tú của Trung Quốc đã có một ảnh hưởng sâu xa ở châu á và trên thế giới.

Từ ngày nhân dân Trung Quốc giành được thắng lợi lịch sử trong cuộc chiến tranh giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc quang vinh, nhân dân Trung Quốc đã tiến triển vượt bực về mọi phương diện trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Việt Nam coi đó cũng là thành tích của bản thân mình.

Nhân dân Việt Nam ngày nay đang ra sức đấu tranh củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ. Cuộc đấu tranh đó đã được và sẽ luôn luôn được sự khuyến khích và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân Trung Quốc cũng như nhân dân thế giới.

Chúng tôi tin chắc rằng cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng tôi, mặc dầu trường kỳ và mãnh liệt, nhưng nhất định thắng lợi. Một lần nữa, chúng tôi xin tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhân dân Trung Quốc và nhân dân tỉnh Quảng Tây.

Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc bất diệt!

Chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc và người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, muôn nǎm!

——————————-

Đọc ngày 23-6-1955.
Báo Nhân dân, số 479, ngày 25-6-1955.
cpv.org.vn

Lời phát biểu khi đến sân bay Bắc Kinh (23-6-1955)

Thưa Mao Chủ tịch thân mến,

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,

Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vô cùng phấn khởi và sung sướng được mời sang thǎm nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vĩ đại. Chúng tôi trân trọng chào mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đang lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thắng lợi tiến lên trên đường xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tỏ lời cảm ơn nhân dân Bắc Kinh đã nhiệt liệt hoan nghênh chúng tôi và nhờ các bạn chuyển tới nhân dân lao động dũng cảm Trung Quốc lời chào sùng kính của chúng tôi.

Cách mạng nhân dân Trung Quốc thắng lợi và sự kiến thiết xã hội chủ nghĩa đang được tiến hành của nhân dân Trung Quốc đã cổ vũ thêm lòng tin tưởng đối với nhân dân thuộc địa và nửa thuộc địa ở phương Đông và toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng của họ và có tác dụng rất lớn đối với việc củng cố hoà bình ở Viễn Đông và trên thế giới. Trải qua mấy mươi nǎm bị đau khổ vì sự áp bức của bọn thực dân, nhân dân Việt Nam đã và đang tiến hành đấu tranh anh dũng. Với sự cố gắng bền bỉ và với ý chí bất khuất để giành lấy hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ ở Việt Nam, nhân dân Việt Nam vĩnh viễn không để cho bất cứ kẻ nào xâm lược nước mình, đồng thời cũng vĩnh viễn không xâm lược nước khác.

Nhân dân Việt Nam luôn luôn ủng hộ tất cả những cuộc đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ hoà bình thế giới.

Nhân dân Việt Nam tin chắc rằng mọi sự phân tranh trên thế giới đều có thể giải quyết bằng cách hoà bình; tin chắc rằng các nước dù chế độ xã hội khác nhau và hình thái ý thức khác nhau cũng đều có thể chung sống hoà bình được.

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẵn sàng đặt mọi quan hệ thân thiện hợp tác với bất cứ một nước nào trên nguyên tắc: tôn trọng sự hoàn chỉnh về chủ quyền và lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp nội trị của nhau, bình đẳng cùng có lợi và chung sống hoà bình. Chúng tôi tin chắc rằng sự hợp tác đó sẽ có lợi cho cả đôi bên và có lợi chung cho công cuộc hoà bình toàn thế giới. Công việc kiến thiết xã hội chủ nghĩa huy hoàng và lực lượng hùng mạnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới của nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô vĩ đại và các nước dân chủ nhân dân đã làm cho tất cả các nước và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới ngày càng tin tưởng rằng nếu việc đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới được tiến hành đến cùng thì hoà bình có thể giữ vững.

Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam được nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới đồng tình và ủng hộ đã giành được thắng lợi vĩ đại và tiếp tục tiến tới thắng lợi cuối cùng.

Việc sang thǎm Trung Quốc của Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhất định sẽ làm cho tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân hai nước càng được tǎng cường thêm và nhất định sẽ có ích cho hoà bình thế giới.

Tình hữu nghị bất diệt của nhân dân hai nước Việt – Trung muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

——————————-

Phát biểu ngày 25-6-1955.
Báo Nhân dân, số 481, ngày 27-6-1955.
cpv.org.vn

Có phê bình phải có tự phê bình (4-7-1955)

Báo Nhân dân thường đǎng những bài của bạn đọc hoặc của phóng viên nhà báo phê bình khuyết điểm trong công tác của một số ngành và địa phương. Nói chung nhiều ý kiến phê bình đều có cǎn cứ và những vấn đề phê bình đều là những vấn đề có quan hệ đến đời sống nhân dân và công tác của Nhà nước.

Song phê bình không phải để có phê bình mà cần phải đi đến sửa chữa những khuyết điểm đã nêu ra nếu những khuyết điểm đó đúng. Sau khi báo nêu ý kiến phê bình đã có một số địa phương và cơ quan tự phê bình công khai trên báo và đề ra phương pháp sửa chữa khuyết điểm, như gần đây Tỉnh uỷ Cao Bằng đã gửi bài tự kiểm thảo đǎng báo. Đó là một điều rất tốt. Nhưng cũng còn nhiều việc phê bình nêu lên báo rồi không thấy những cơ quan hay địa phương có vấn đề lên tiếng, như đối với bài phê bình Tỉnh uỷ Thanh Hoá coi nhẹ lãnh đạo sản xuất, nhà ga Hà Nội có những hiện tượng lãng phí, v.v..

Mong rằng các cơ quan hay địa phương có những vấn đề báo đã nêu lên nên phát biểu ý kiến, nói rõ chỗ nào báo phê bình đúng, chỗ nào sai, và có khuyết điểm thì phải sửa chữa như thế nào. Có như thế thì phê bình mới có ích.

H.B.

——————————-

Báo Nhân dân, số 488, ngày 4-7-1955.
cpv.org.vn

Thơ vịnh Vạn lý trường thành (6-7-1955)

Thính thuyết trường thành vạn lý trường,
Đầu liên Đông Hải vĩ Tây Cương,
Kỷ thiên bách vạn lao động giả,
Kiến trúc tư thành trấn nhất phương!

Tạm dịch là:

Thấy nói trường thành dài vạn dặm,
Đầu từ Đông Hải cuối Tây Cương.
Hàng ngàn trǎm vạn người lao động,
Xây đắp ngôi thành trấn một phương!

———————

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch,

Nxb Sự thật, Hà Nội, 1956, t.III, tr.168.
cpv.org.vn

Lời phát biểu ở Ulan Bato Thủ đô Mông Cổ (8-7-1955)

Thưa đồng chí Thủ tướng,

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất vui mừng có dịp đến Ulan Bato, Thủ đô của nước bạn Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ. Chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí đã đón tiếp chúng tôi một cách nhiệt liệt và chúng tôi nhờ các đồng chí chuyển đến nhân dân lao động Mông Cổ lời chào hữu nghị của nhân dân Việt Nam.

Từ nước Việt Nam qua Trung Quốc đến nước Mông Cổ, đường tuy xa nhưng cùng chung một lý tưởng, cùng chung một ý chí: bảo vệ hoà bình và xây dựng đời sống tự do, hạnh phúc.

Những thành tích xây dựng xã hội chủ nghĩa của anh em Mông Cổ làm nhân dân Việt Nam rất phấn khởi. Thay mặt nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn các bạn đã đồng tình và ủng hộ chúng tôi trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong cuộc đấu tranh hiện tại để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước Việt Nam.

Chúng tôi tin chắc rằng tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước chúng ta nhất định sẽ ngày càng phát triển góp phần vào công cuộc bảo vệ hoà bình châu á và thế giới.

Tình đoàn kết anh em giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mông Cổ muôn nǎm!

—————————-

Phát biểu ngày 8-7-1955.
Báo Nhân dân, số 494, ngày 10-7-1955.
cpv.org.vn

Lời đáp tại sân bay Iêccút (Liên Xô) (9-7-1955)

Các đồng chí thân mến

Các bạn,

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tỏ lòng thành thật cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đón tiếp một cách nồng nhiệt. Tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn lời chào thân ái của nhân dân Việt Nam, chúc mừng tất cả các đồng chí và các bạn thu được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp vĩ đại xây dựng chủ nghĩa cộng sản dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô.

Đảng Cộng sản Liên Xô muôn nǎm!

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

Chủ nghĩa cộng sản muôn nǎm!

———————————-

Đọc ngày 9-7-1955.
Báo Nhân dân, số 495, ngày 11-7-1955.
cpv.org.vn

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ (11-7-1955)

Kính gửi đồng chí Xǎmbu, Chủ tịch Chủ tịch đoàn Quốc hội nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ và đồng chí Xêđenban, Thủ tướng nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 ngày Cách mạng nhân dân Mông Cổ thắng lợi, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, gửi hai đồng chí, nhân dân và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ lời chào mừng nhiệt liệt.

Nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chúc nhân dân Mông Cổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ, với sự giúp đỡ hết lòng của Liên Xô, sẽ thu được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ gìn và củng cố hoà bình trên thế giới.

Tôi xin chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày thêm thắm thiết và chặt chẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta và vì lợi ích của hoà bình.

Chủ tịch kiêm Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————————-

Báo Nhân dân, số 495, ngày 11-7-1955.
cpv.org.vn

Lời phát biểu ở sân bay thành phố Xvéclôp (11-7-1955)

Thưa các đồng chí thân mến,

Thưa các bạn thân mến,

Tôi xin thành tâm cảm ơn các bạn đã tiếp đón tôi và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà một cách niềm nở, khiến chúng tôi không bao giờ quên được.

Tôi rất sung sướng được chuyển tới các bạn lời chào anh em của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam xin chúc các bạn ngày càng thịnh vượng hơn lên và thu được nhiều thắng lợi mới trong việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Chúng tôi đã nghe nói nhiều về thành phố lộng lẫy này của các bạn, về những nhân tài sáng tạo ra nhiều máy móc rất thần tình. Sự đón tiếp của các bạn đã nói lên mối tình nồng hậu của các dân tộc ở Liên Xô vĩ đại đối với nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Tình hữu nghị bất diệt giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Liên Xô muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

————————
Phát biểu ngày 11-7-1955.
Báo Nhân dân, số 497, ngày 13-7-1955.
cpv.org.vn

Lời phát biểu tại sân bay Mátxcơva (12-7-1955)

Thưa Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất sung sướng và cảm động được mời sang thǎm Liên Xô, thành trì của cách mạng, thành trì của hoà bình thế giới và xứ sở của tình huynh đệ vĩ đại.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi nhân dân Mátxcơva, toàn thể nhân dân Liên Xô lời chào mừng nồng nhiệt và lòng biết ơn sâu xa. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đã chỉ cho nhân dân Việt Nam con đường thắng lợi để giải phóng dân tộc.

Chính sách của Liên Xô nhằm bảo vệ hoà bình thế giới và những cố gắng của Liên Xô ở Hội nghị Giơnevơ đã giúp nhân dân Việt Nam lập lại hoà bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Hiện nay nhân dân Việt Nam đang có nhiều nhiệm vụ quan trọng là củng cố hoà bình, hoàn thành thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do theo Hiệp định Giơnevơ, đồng thời phải khôi phục và phát triển nền kinh tế quốc dân đã bị tàn phá trong 8 nǎm kháng chiến để hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Trong cuộc đấu tranh thực hiện những nhiệm vụ đó, chúng tôi tin chắc sẽ được Liên Xô, các nước anh em khác và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới giúp đỡ. Lực lượng hoà bình trên toàn thế giới đang lớn mạnh một cách vững chắc. Chính sách hoà bình của Liên Xô càng ngày càng được thêm nhiều nước ủng hộ và tán thành.

Chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ chính sách của Liên Xô chủ trương giải quyết các vấn đề quốc tế đang tranh chấp bằng đường lối thương lượng và các nước có chế độ xã hội khác nhau có khả nǎng chung sống hoà bình.

Chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ bản tuyên bố chung của đồng chí Bunganin, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và Thủ tướng ấn Độ Nêru.

Dựa vào 5 nguyên tắc được nhắc lại trong bản tuyên bố đó, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mong muốn thành lập quan hệ bình đẳng và hai bên cùng có lợi với các nước láng giềng ở Đông Dương và ở Đông – Nam á, với nước Pháp và các nước khác trên thế giới.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Tôi thành thật cảm ơn tất cả các đồng chí và các bạn đã tới đón tiếp chúng tôi ngày hôm nay một cách nồng nhiệt như thế này. Chúng tôi tin chắc rằng thời gian Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở Liên Xô sẽ đẩy mạnh sự phát triển và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta.

Tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam và Liên Xô muôn nǎm!

Liên bang Xôviết muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Liên Xô muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

——————————

Phát biểu ngày 12-7-1955.
Báo Nhân dân, số 498, ngày 14-7-1955.
cpv.org.vn

Cảm tưởng ghi trong sổ vàng lưu niệm tại Điện Cremli (13-7-1955)

Lênin, người thầy dạy vĩ đại của cách mệnh vô sản. Cũng là một vị đạo đức rất cao, dạy chúng ta phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

Tinh thần Lênin muôn đời bất diệt.

Ngày 13 tháng 7 nǎm 1955
HỒ CHÍ MINH

————————

Bản chụp bút tích lưu tại Viện Lịch sử Đảng.
cpv.org.vn

Lời phát biểu trước khi rời Mátxcơva (18-7-1955)

Thưa các đồng chí,

Thưa các bạn thân mến,

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sang thǎm Liên Xô đã làm xong nhiệm vụ và hôm nay lên đường về nước. Đến Liên Xô, được Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đón tiếp ân cần, thân mật như anh em ruột thịt, chúng tôi rất cảm động.

Hôm nay lên đường về nước, chúng tôi thật thà cảm tạ nhiệt tình của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi và đối với chúng tôi.

Chúng tôi đã đi thǎm nhiều công trình kiến thiết vĩ đại công nghiệp và nông nghiệp. Chúng tôi đã đi thǎm các trường đại học Mátxcơva, trại nghỉ hè của các em thiếu niên. Chúng tôi rất vui mừng thấy đời sống của nhân dân Liên Xô ngày càng sung sướng và lực lượng của nhân dân Liên Xô thật là vĩ đại. Lực lượng ấy nhất định bảo vệ được hoà bình thế giới và xây dựng chủ nghĩa cộng sản thành công.

Chúng tôi đã hội đàm với các đồng chí trong Chính phủ Liên Xô, nhất trí nhận định về nhiều vấn đề quốc tế và tán thành việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta.

Chính phủ Liên Xô đồng tình ủng hộ, lại còn thiết thực giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước Việt Nam.

Sự giúp đỡ vô tư ấy làm cho nhân dân Việt Nam thêm tin tưởng và thêm sức mạnh đấu tranh và đồng thời còn làm cho chúng tôi thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình trong việc mau chóng khôi phục lại nền kinh tế, cải thiện đời sống và bồi dưỡng lực lượng của nhân dân.

Chúng tôi tin rằng từ nay quan hệ hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô mỗi ngày sẽ phát triển hơn và tình hữu nghị vững chắc không gì lay chuyển được giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam sẽ càng thêm bền vững và củng cố.

Một lần nữa chúng tôi thật thà cảm ơn tình thắm thiết của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam và đối với chúng tôi.

Tình hữu nghị bất diệt giữa Việt Nam và Liên Xô muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Liên Xô muôn nǎm!

Liên bang Xôviết, thành trì hoà bình thế giới, muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

———————————-

Phát biểu ngày 18-7-1955.
Báo Nhân dân, số 504, ngày 20-7-1955.
cpv.org.vn