Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ (11-7-1955)

Kính gửi đồng chí Xǎmbu, Chủ tịch Chủ tịch đoàn Quốc hội nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ và đồng chí Xêđenban, Thủ tướng nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 ngày Cách mạng nhân dân Mông Cổ thắng lợi, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, gửi hai đồng chí, nhân dân và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ lời chào mừng nhiệt liệt.

Nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chúc nhân dân Mông Cổ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Mông Cổ và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ, với sự giúp đỡ hết lòng của Liên Xô, sẽ thu được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ gìn và củng cố hoà bình trên thế giới.

Tôi xin chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày thêm thắm thiết và chặt chẽ vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta và vì lợi ích của hoà bình.

Chủ tịch kiêm Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

—————————-

Báo Nhân dân, số 495, ngày 11-7-1955.
cpv.org.vn

Advertisement