Lời đáp tại sân bay Iêccút (Liên Xô) (9-7-1955)

Các đồng chí thân mến

Các bạn,

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tỏ lòng thành thật cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đón tiếp một cách nồng nhiệt. Tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn lời chào thân ái của nhân dân Việt Nam, chúc mừng tất cả các đồng chí và các bạn thu được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp vĩ đại xây dựng chủ nghĩa cộng sản dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô.

Đảng Cộng sản Liên Xô muôn nǎm!

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

Chủ nghĩa cộng sản muôn nǎm!

———————————-

Đọc ngày 9-7-1955.
Báo Nhân dân, số 495, ngày 11-7-1955.
cpv.org.vn

Advertisement