Argentina xuất bản “Hồ Chí Minh tuyển tập”

(Chinhphu.vn) – Nhà xuất bản Acercándonos Ediciones của Argentina vừa xuất bản cuốn “Hồ Chí Minh tuyển tập” nhằm vinh danh lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam.

Phóng viên và lãnh đạo tòa soạn Acercándonos Ediciones cùng cuốn Hồ Chí Minh tuyển tập vừa được xuất bản. Ảnh:/Vietnam+

Ông Fernando Roperto, phụ trách biên tập của Acercándonos Ediciones cho biết cuốn sách được xuất bản nhằm tôn vinh tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như giúp bạn đọc ôn lại lịch sử oai hùng chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam.

Mở đầu tập sách là bài phát biểu của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ XVIII họp ở thành phố Tours tháng 12/1920 và kết thúc là bản di chúc, văn kiện kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp, những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách tập hợp những bài nói, bài báo, thư từ, bài diễn văn, bản báo cáo, lời kêu gọi và trả lời phỏng vấn báo chí quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho thấy quan điểm lý luận, đường lối, phương pháp cách mạng của Người nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Chính nhờ áp dụng lý luận và đường lối cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Ông Roperto cho biết nhà xuất bản có kế hoạch xuất bản thêm sách của các tác giả khác của Việt Nam để độc giả Argentina hiểu rõ hơn về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như có thông tin cập nhật về Việt Nam hiện nay.

Huyền Anh

Nguồn: chinhphu.vn
Vkyno (st)

Advertisement