Lời phát biểu tại sân bay Mátxcơva (12-7-1955)

Thưa Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất sung sướng và cảm động được mời sang thǎm Liên Xô, thành trì của cách mạng, thành trì của hoà bình thế giới và xứ sở của tình huynh đệ vĩ đại.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi nhân dân Mátxcơva, toàn thể nhân dân Liên Xô lời chào mừng nồng nhiệt và lòng biết ơn sâu xa. Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đã chỉ cho nhân dân Việt Nam con đường thắng lợi để giải phóng dân tộc.

Chính sách của Liên Xô nhằm bảo vệ hoà bình thế giới và những cố gắng của Liên Xô ở Hội nghị Giơnevơ đã giúp nhân dân Việt Nam lập lại hoà bình trên cơ sở tôn trọng độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Hiện nay nhân dân Việt Nam đang có nhiều nhiệm vụ quan trọng là củng cố hoà bình, hoàn thành thống nhất bằng tổng tuyển cử tự do theo Hiệp định Giơnevơ, đồng thời phải khôi phục và phát triển nền kinh tế quốc dân đã bị tàn phá trong 8 nǎm kháng chiến để hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước.

Trong cuộc đấu tranh thực hiện những nhiệm vụ đó, chúng tôi tin chắc sẽ được Liên Xô, các nước anh em khác và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới giúp đỡ. Lực lượng hoà bình trên toàn thế giới đang lớn mạnh một cách vững chắc. Chính sách hoà bình của Liên Xô càng ngày càng được thêm nhiều nước ủng hộ và tán thành.

Chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ chính sách của Liên Xô chủ trương giải quyết các vấn đề quốc tế đang tranh chấp bằng đường lối thương lượng và các nước có chế độ xã hội khác nhau có khả nǎng chung sống hoà bình.

Chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ bản tuyên bố chung của đồng chí Bunganin, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và Thủ tướng ấn Độ Nêru.

Dựa vào 5 nguyên tắc được nhắc lại trong bản tuyên bố đó, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mong muốn thành lập quan hệ bình đẳng và hai bên cùng có lợi với các nước láng giềng ở Đông Dương và ở Đông – Nam á, với nước Pháp và các nước khác trên thế giới.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Tôi thành thật cảm ơn tất cả các đồng chí và các bạn đã tới đón tiếp chúng tôi ngày hôm nay một cách nồng nhiệt như thế này. Chúng tôi tin chắc rằng thời gian Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở Liên Xô sẽ đẩy mạnh sự phát triển và củng cố tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta.

Tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam và Liên Xô muôn nǎm!

Liên bang Xôviết muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Liên Xô muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

——————————

Phát biểu ngày 12-7-1955.
Báo Nhân dân, số 498, ngày 14-7-1955.
cpv.org.vn

Advertisement