Lời phát biểu khi đến sân bay Bắc Kinh (23-6-1955)

Thưa Mao Chủ tịch thân mến,

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,

Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vô cùng phấn khởi và sung sướng được mời sang thǎm nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vĩ đại. Chúng tôi trân trọng chào mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đang lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thắng lợi tiến lên trên đường xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tỏ lời cảm ơn nhân dân Bắc Kinh đã nhiệt liệt hoan nghênh chúng tôi và nhờ các bạn chuyển tới nhân dân lao động dũng cảm Trung Quốc lời chào sùng kính của chúng tôi.

Cách mạng nhân dân Trung Quốc thắng lợi và sự kiến thiết xã hội chủ nghĩa đang được tiến hành của nhân dân Trung Quốc đã cổ vũ thêm lòng tin tưởng đối với nhân dân thuộc địa và nửa thuộc địa ở phương Đông và toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng của họ và có tác dụng rất lớn đối với việc củng cố hoà bình ở Viễn Đông và trên thế giới. Trải qua mấy mươi nǎm bị đau khổ vì sự áp bức của bọn thực dân, nhân dân Việt Nam đã và đang tiến hành đấu tranh anh dũng. Với sự cố gắng bền bỉ và với ý chí bất khuất để giành lấy hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ ở Việt Nam, nhân dân Việt Nam vĩnh viễn không để cho bất cứ kẻ nào xâm lược nước mình, đồng thời cũng vĩnh viễn không xâm lược nước khác.

Nhân dân Việt Nam luôn luôn ủng hộ tất cả những cuộc đấu tranh chống xâm lược và bảo vệ hoà bình thế giới.

Nhân dân Việt Nam tin chắc rằng mọi sự phân tranh trên thế giới đều có thể giải quyết bằng cách hoà bình; tin chắc rằng các nước dù chế độ xã hội khác nhau và hình thái ý thức khác nhau cũng đều có thể chung sống hoà bình được.

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẵn sàng đặt mọi quan hệ thân thiện hợp tác với bất cứ một nước nào trên nguyên tắc: tôn trọng sự hoàn chỉnh về chủ quyền và lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp nội trị của nhau, bình đẳng cùng có lợi và chung sống hoà bình. Chúng tôi tin chắc rằng sự hợp tác đó sẽ có lợi cho cả đôi bên và có lợi chung cho công cuộc hoà bình toàn thế giới. Công việc kiến thiết xã hội chủ nghĩa huy hoàng và lực lượng hùng mạnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới của nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô vĩ đại và các nước dân chủ nhân dân đã làm cho tất cả các nước và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới ngày càng tin tưởng rằng nếu việc đấu tranh bảo vệ hoà bình thế giới được tiến hành đến cùng thì hoà bình có thể giữ vững.

Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam được nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới đồng tình và ủng hộ đã giành được thắng lợi vĩ đại và tiếp tục tiến tới thắng lợi cuối cùng.

Việc sang thǎm Trung Quốc của Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhất định sẽ làm cho tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân hai nước càng được tǎng cường thêm và nhất định sẽ có ích cho hoà bình thế giới.

Tình hữu nghị bất diệt của nhân dân hai nước Việt – Trung muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

——————————-

Phát biểu ngày 25-6-1955.
Báo Nhân dân, số 481, ngày 27-6-1955.
cpv.org.vn

Advertisement