Lời phát biểu trước khi rời Mátxcơva (18-7-1955)

Thưa các đồng chí,

Thưa các bạn thân mến,

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sang thǎm Liên Xô đã làm xong nhiệm vụ và hôm nay lên đường về nước. Đến Liên Xô, được Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đón tiếp ân cần, thân mật như anh em ruột thịt, chúng tôi rất cảm động.

Hôm nay lên đường về nước, chúng tôi thật thà cảm tạ nhiệt tình của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi và đối với chúng tôi.

Chúng tôi đã đi thǎm nhiều công trình kiến thiết vĩ đại công nghiệp và nông nghiệp. Chúng tôi đã đi thǎm các trường đại học Mátxcơva, trại nghỉ hè của các em thiếu niên. Chúng tôi rất vui mừng thấy đời sống của nhân dân Liên Xô ngày càng sung sướng và lực lượng của nhân dân Liên Xô thật là vĩ đại. Lực lượng ấy nhất định bảo vệ được hoà bình thế giới và xây dựng chủ nghĩa cộng sản thành công.

Chúng tôi đã hội đàm với các đồng chí trong Chính phủ Liên Xô, nhất trí nhận định về nhiều vấn đề quốc tế và tán thành việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta.

Chính phủ Liên Xô đồng tình ủng hộ, lại còn thiết thực giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước Việt Nam.

Sự giúp đỡ vô tư ấy làm cho nhân dân Việt Nam thêm tin tưởng và thêm sức mạnh đấu tranh và đồng thời còn làm cho chúng tôi thấy rõ trách nhiệm to lớn của mình trong việc mau chóng khôi phục lại nền kinh tế, cải thiện đời sống và bồi dưỡng lực lượng của nhân dân.

Chúng tôi tin rằng từ nay quan hệ hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô mỗi ngày sẽ phát triển hơn và tình hữu nghị vững chắc không gì lay chuyển được giữa nhân dân Liên Xô và nhân dân Việt Nam sẽ càng thêm bền vững và củng cố.

Một lần nữa chúng tôi thật thà cảm ơn tình thắm thiết của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô đối với nhân dân Việt Nam và đối với chúng tôi.

Tình hữu nghị bất diệt giữa Việt Nam và Liên Xô muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Liên Xô muôn nǎm!

Liên bang Xôviết, thành trì hoà bình thế giới, muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

———————————-

Phát biểu ngày 18-7-1955.
Báo Nhân dân, số 504, ngày 20-7-1955.
cpv.org.vn

Advertisement