Tag Archive | Dân tộc

Bác Hồ – Kết tinh hồn dân tộc

Bác HồBác Hồ – Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại biết đến và kính nể thì mãi vĩnh hằng trong trái tim mỗi thế hệ người Việt Nam chúng ta và bạn bè quốc tế. Bác Hồ – một con người giản dị, nhưng toát lên linh hồn của cả một dân tộc.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Từ trái tim chân thật…

Ðến xã Thạch Ngàn (Con Cuông, Nghệ An) hỏi tên Mộ Lục (ông Lục), bất kể người già hay trẻ đều biết và rất tự hào về người con của dân tộc Thái, vừa giỏi văn hóa – văn nghệ vừa giỏi vận động bà con biết nghe theo Ðảng xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Nếu ai đó hỏi, vì sao ông làm được như vậy? ông Lục trả lời ngay: “Vì Bác Hồ luôn ở trong trái tim tôi…”.

Tiếp tục đọc

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Chú thích và Bản chỉ dẫn tên người)

VN-HCM

CHÚ THÍCH

1. Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ ngày 23 đến ngày 26-1-1967): Đầu năm 1967, những thắng lợi mới của nhân dân ta ở trên cả hai miền đất nước đã tạo ra những khả năng mới để đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao. Tình thế đã đến lúc cho phép ta mở mặt trận đấu tranh ngoại giao để tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới và nhân dân tiến bộ Mỹ, cô lập hơn nữa đế quốc Mỹ. Từ ngày 23 đến ngày 26-1-1967, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị lần thứ 13, chủ trương đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, chủ động tiến công địch, phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tiếp tục đọc

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương)

VN-HCM

Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,

Thưa các đồng chí và các bạn,

HỒ CHỦ TỊCH kính yêu của chúng ta không còn nữa!

Tổn thất này vô cùng lớn lao! Đau thương này thật là vô hạn!

Dân tộc ta và Đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và một người thầy vĩ đại. Tiếp tục đọc

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Nguyên văn các bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

VN-HCM

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

 (Tuyệt đối bí mật)
Nhân dịp mừng 75 tuổi

Người làm thơ rất nổi tiếng, ở Trung Quốc đời nhà Đường là cụ Đỗ Phủ có câu thơ rằng: “nhân sinh thất thập cổ lai hy”. Nghĩa là: người thọ bảy mươi, xưa nay hiếm.

Năm nay, tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn mạnh khỏe. Tuy vậy, tôi cũng đã là lớp người “xưa nay hiếm”. Tiếp tục đọc

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 8)

VN-HCM

Tháng 8, ngày 1

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Ban Tuyên huấn Trung ương và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp về việc xuất bản sách Người tốt, việc tốt. Người khen sách của một số nhà xuất bản đẹp và nhắc cần giữ phong trào cho đều và thường xuyên, Người căn dặn: “Đào tạo con người là vấn đề chiến lược, phong trào “Người tốt, việc tốt” chính là một biện pháp quan trọng của chiến lược đào tạo con người đó”. Tiếp tục đọc

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 7)

VN-HCM

Tháng 6, ngày 30

Chiều tối, nghe tin đoàn thầy thuốc Trung Quốc đã trở lại Việt Nam để tiếp tục chữa bệnh cho Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuyển lời hỏi thăm và cảm ơn các thầy thuốc Trung Quốc.

– Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr.248 (bản Trung văn).

Tiếp tục đọc

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 6)

VN-HCM

Tháng 6, đầu tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định để đoàn các thầy thuốc Trung Quốc về nước thăm gia đình một tháng.

– Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr.248 (bản Trung văn).

Tháng 6, ngày 1 Tiếp tục đọc

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 5)

VN-HCM

Tháng 5, ngày 1

Sau khi đọc xong Điều lệ tóm tắt của hợp tác xã nông nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Điều lệ này của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp rất quan trọng.

Nó nhằm bảo đảm thật sự quyền làm chủ tập thể của các xã viên.

Phải thực hiện tốt Điều lệ để hợp tác xã càng thêm vững mạnh, nông thôn ngày càng đoàn kết, sản xuất càng phát triển và nông dân ta càng thêm no ấm và tiến bộ”. Người đã ghi và sửa một số từ trong Điều lệ này và viết lời giới thiệu. Tiếp tục đọc

Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 4)

VN-HCM

Tháng 4, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 60-LCT, thưởng:

– 6 Huân chương Quân công hạng Ba,

– 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất,

– 20 Huân chương Chiến công hạng Nhì, Tiếp tục đọc