Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 5)

VN-HCM

Tháng 5, ngày 1

Sau khi đọc xong Điều lệ tóm tắt của hợp tác xã nông nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu: “Điều lệ này của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp rất quan trọng.

Nó nhằm bảo đảm thật sự quyền làm chủ tập thể của các xã viên.

Phải thực hiện tốt Điều lệ để hợp tác xã càng thêm vững mạnh, nông thôn ngày càng đoàn kết, sản xuất càng phát triển và nông dân ta càng thêm no ấm và tiến bộ”. Người đã ghi và sửa một số từ trong Điều lệ này và viết lời giới thiệu.

–   Báo Nhân dân, số 5595, ngày 9-8-1969.

–   Một số hình ảnh Bác Hồ với nông dân, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, 1982.

Tháng 5, ngày 2

14 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

16 giờ, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 3

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

18 giờ, Người làm việc với một số đồng chí cán bộ Quân khu IV.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 4

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về công tác đối ngoại.

– Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr.402

Tháng 5, ngày 5

14 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ vào thăm và kiểm tra sức khỏe.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, trước ngày 7

Được tin Tổng thống Ấn Độ Dakia Hútxanh vừa từ trần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện chia buồn tới quyền Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ V.Giri và gửi vòng hoa viếng đến Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Hà Nội.

– Báo Nhân dân, số 5501, ngày 7-5-1969.

Tháng 5, ngày 7

16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Đảng13 sắp tới.

– Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.69.

Tháng 5, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc nhân kỷ niệm lần thứ 24 Quốc khánh Tiệp Khắc.

Cùng ngày, Người họp Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) bàn về tình hình và nhiệm vụ đấu tranh quân sự và ngoại giao.

– Báo Nhân dân, số 5503, ngày 9-5-1969.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 9

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nghe Thủ tướng báo cáo về kết quả chuyến đi thăm vùng mỏ Quảng Ninh.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Phát biểu tại Hội nghị, Người nhấn mạnh:

“1- Mỹ ở thế thua, ta ở thế mạnh, thế thắng. Mỹ còn ngoan cố, ta không được chủ quan, lơ là cảnh giác.

2- Phải ra sức phát triển nông nghiệp.

3- Phải làm tốt việc quản lý kinh tế, từ trên xuống dưới thực hành tiết kiệm. Nhà nước, nhân dân phải tiết kiệm. Thi đua phải thiết thực. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, chống chủ nghĩa cá nhân.

4- Phải giữ bí mật.

5- Phải giữ vững tinh thần độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế”.

Sau phát biểu, đến giờ giải lao, Người xin về trước lúc 9 giờ. Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa bản Di chúc, viết lại toàn bộ đoạn mở đầu Di chúc vào mặt sau tờ Tin tham khảo đặc biệt ngày 3-5-1969.

–  Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

–   Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.69.

Tháng 5, ngày 11

9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa Di chúc.

15 giờ, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với đại biểu cán bộ cao cấp toàn quân.

16 giờ 15, Người đến thăm và nói chuyện thân mật với các đại biểu dự Hội nghị cán bộ cao cấp toàn quân họp tại phòng họp trong Phủ Chủ tịch.

Người nói: “Từ Tết Mậu Thân đến nay, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã bước vào giai đoạn mới. Đồng bào và chiến sĩ ta ở miền Nam đã đánh rất giỏi, thắng rất to; ở miền Bắc cũng đánh rất giỏi, thắng rất to. Quân và dân cả nước ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang…Thế giặc Mỹ thua đã rõ ràng, nhất định chúng sẽ hoàn toàn thất bại… Chỉ khi nào quét sạch hết giặc Mỹ ra khỏi đất nước, đánh đổ bọn Việt gian bán nước, miền Nam được hoàn toàn giải phóng thì nhân dân ta mới có hòa bình và tự do thực sự, Bắc – Nam mới sum họp một nhà. Để mau tiến tới ngày vui lớn ấy, các chú phải ra sức phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, thực hiện thật tốt mọi nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao phó”.

Người chỉ thị cho quân đội: “Phải xây dựng lực lượng thật tốt, chất lượng thật cao”.

–    Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989.

–   Hồ Chí Minh- Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990, tr.211.

–   Báo Nhân dân, số 5517, ngày 23-5-1969.

Tháng 5, ngày 12

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

14 giờ, Người để các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

15 giờ, Người sửa bản Di chúc, sửa phần mở đầu và phần viết thêm của năm 1968.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.89.

Tháng 5, ngày 13

Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa bản Di chúc, Người sửa đoạn mở đầu và phần viết thêm năm 1965.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.89.

Tháng 5, ngày trước 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những người có thành tích trong sản xuất, công tác và phục vụ chiến đấu ở các địa phương 1).

 – Báo Nhân dân, số 5508, ngày 14-5-1969.

Tháng 5, ngày 14

Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lại và sửa bản Di chúc.

Cùng ngày, Người gửi thư cho cháu Linđa, Liên Xô.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.89.

–   Báo Nhân dân, số 5508, ngày 14-5-1969.

Tháng 5, ngày 15

Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lại và sửa bản Di chúc.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.89.

Tháng 5, ngày 16

Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lại và và sửa bản Di chúc.

14 giờ, Người để các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.89.

Tháng 5, ngày 17

 Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem lại và sửa bản Di chúc.

8 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người tiếp năm chị em văn công Đoàn văn công Quân khu IV. Người ân cần hỏi thăm từng người và chia quà cho các chị.

Trong ngày, Người họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về tình hình chiến trường.

–    Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.89.

–    Nghệ An trong lòng Bác, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Nghệ An, 1975, tr.97-101.

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 5, ngày 18

Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem và sửa bản Di chúc.

Từ 14 giờ đến 15 giờ 20, cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch đến chúc thọ Người nhân ngày sinh 19-5-1969. Trong buổi gặp mặt, Người thông báo cho mọi người biết tin ngày 16-5-1969, Trạm tự động Sao Kim 5 của Liên Xô đã đổ bộ nhẹ nhàng xuống Sao Kim, mang theo huy hiệu của Lênin và Quốc huy thứ 3 của Liên Xô. Người cũng thông báo tin chiến thắng của quân và dân miền Nam.

15 giờ 30, đồng chí Lê Quang Đạo sang báo cáo và xin ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc tặng lẵng hoa cho 12 đơn vị quân đội có nhiều thành tích.

Từ 16 giờ đến 17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đồng chí Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đến chúc thọ Người.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.102-103.

Tháng 5, ngày 19

5 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các cháu con các đồng chí phục vụ đến chúc thọ Người.

Từ 9 giờ đến 10 giờ, Người xem lại và sửa bản Di chúc, xem lại các bản viết năm 1965, 1968, 1969.

10 giờ 30, Người tiếp hai chị Phan Thị Quyên (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi) và Nguyễn Thị Châu (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên và sinh viên giải phóng khu Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định) đến chúc thọ Người.

14 giờ, Người để các bác sĩ đến khám sức khỏe.

14 giờ 30, Người lên Nhà sàn viết thư khen thiếu niên Hợp tác xã măng non thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc trâu bò.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An tấm ảnh chân dung của Người. Phía dưới tấm ảnh Người viết: “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi công tác, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”. Người cũng gửi tặng ảnh chân dung của Người cho cán bộ công nhân Nhà máy xi măng Hải Phòng và Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 79 ngày sinh của Người.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.106-108.

–   Hồ Chủ tịch với quê hương, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Nghệ An, 1995, tr.1.

–   Báo Nhân dân, số 5526, ngày 1-6-1969.

Tháng 5, ngày 20

9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem và sửa bản Di chúc, Người xem lại tài liệu lần cuối và xếp vào phong bì cất đi.

– Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.108.

Tháng 5, ngày 21

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp anh hùng lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam Tạ Thị Kiều đang ở thăm miền Bắc. Người ân cần hỏi thăm tình hình chiến đấu và sinh hoạt của đồng bào, chiến sĩ miền Nam, thăm sức khỏe và công tác của chị Kiều. Sau đó, Người mời chị Tạ Thị Kiều ở lại cùng ăn cơm với Người.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 22

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Người hỏi thăm tình hình quê nhà và căn dặn một số điểm phải chú ý để xây dựng quê hương Nghệ An trở thành địa phương gương mẫu trong toàn quốc.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 23

8 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Xanvađo Agienđê Gốtxen, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chilê, Chủ tịch Thượng nghị viện Chilê, Ủy viên Ban lãnh đạo toàn quốc Mặt trận Hành động nhân dân Chilê nhân dịp ông sang thăm Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi:

– Điện cảm ơn tới Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam về những lời chúc mừng sinh nhật của Người.

– Điện cảm ơn tới Luật sư Trịnh Đình Thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam về những lời chúc mừng nhân dịp ngày sinh lần thứ 79 của Người.

–   Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr. 403.

–   Báo Nhân dân, số 5519, ngày 25-5-1969.

Tháng 5, ngày 24

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ kiểm tra và khám bệnh.

15 giờ, Người họp Bộ Chính trị, nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo về tình hình chiến sự và đồng chí Nguyễn Duy Trinh báo cáo về ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc họp về tám điểm của Níchxơn, Người cho rằng: Níchxơn đã bị động và đó là hành động mị dân của Níchxơn.

–    Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 5, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những cán bộ, công nhân, xã viên hợp tác xã đã có nhiều thành tích trên mặt trận gia tăng sản xuất, cải tiến kỹ thuật và hết lòng tận tụy vì nhân dân 2).

– Báo Nhân dân, số 5520, ngày 26-5-1969.

Tháng 5, ngày 27

7 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với đồng chí Lê Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên nhi đồng Trung ương.

Người ân cần hỏi thăm tình hình giáo dục thiếu niên hiện nay, đặc biệt là các cháu thiếu niên chậm tiến. Người căn dặn: Phải kết hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội để nuôi dạy và giáo dục các cháu. Tất cả mọi người, mọi đoàn thể, mọi ngành, mọi gia đình phải có trách nhiệm chăm sóc các cháu.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Sách Chúng ta có Bác Hồ, Nxb. Lao động, Hà Nội, 1970, tr.202.

Tháng 5, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cảm ơn chung tới tất cả các chính Đảng, đoàn thể, các cơ quan, các ngành, cá nhân và các địa phương đã gửi thư, điện, quà đến chúc thọ nhân dịp sinh nhật lần thứ 79 của Người.

Nhân dịp này, Người cũng gửi lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ các nước anh em, các nhân sĩ, bạn bè trên thế giới, các nhà ngoại giao, các chuyên gia và toàn thể Việt kiều đang sống ở nước ngoài đã gửi điện, thư chúc mừng Chủ tịch nhân dịp sinh nhật lần này.

– Báo Nhân dân, số 5522, ngày 28-5-1969.

Tháng 5, ngày 29

7 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên nhi đồng Trung ương Lê Thu Trà về bài viết nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-1969.

Người trực tiếp sửa lại bài và chuẩn bị gửi đăng báo.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 30

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh về một số vấn đề ngoại giao.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 31

Sáng, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Lê Văn Lương.

15 giờ cùng ngày, Người họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

18 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 và xem các cháu học sinh lớp 1, Nhạc viện Hà Nội biểu diễn nghệ thuật. Người ân cần thăm hỏi các cháu, chia kẹo cho các cháu và cùng bắt nhịp cho các cháu hát bài ca “Kết đoàn” và “Giải phóng miền Nam”.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr. 403.

Tháng 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho lớp học nghiên cứu về tình hình nhiệm vụ của cán bộ trung, cao cấp toàn quân do Tổng cục Chính trị mở tại Hà Nội.

Bức thư có đoạn: “Vấn đề số một là phải không ngừng nâng cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược…Quyết tâm phải biến thành hành động dũng cảm, chiến đấu kiên quyết, không sợ hy sinh gian khổ, triệt để chấp hành nghiêm chỉnh mọi chỉ thị, mệnh lệnh, trong bất kỳ tình huống nào cũng phải chỉ huy đơn vị quyết đánh, quyết thắng, cũng phải quản lý đơn vị chặt chẽ, giữ nghiêm kỷ luật, chấp hành tốt mọi chính sách”.

– Bản gốc bức thư lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh khen thưởng 8 giáo viên và 58 học sinh các trường phổ thông của Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập (một giáo viên cấp III, hai giáo viên cấp II, bốn giáo viên cấp I và một giáo viên mẫu giáo, học sinh có 40 em học sinh cấp I, 17 em học sinh cấp II, một em học sinh cấp III).

–   Hải Phòng, Lịch sử kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1989, tr.160.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement