Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 6)

VN-HCM

Tháng 6, đầu tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định để đoàn các thầy thuốc Trung Quốc về nước thăm gia đình một tháng.

– Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr.248 (bản Trung văn).

Tháng 6, ngày 1

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 5526, biểu dương những thành tích của các cháu thiếu niên hai miền Nam – Bắc trong phong trào thi đua làm “nghìn việc tốt”, góp phần vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Người khẳng định: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”.

Cùng ngày, Người gửi tặng Trường phổ thông Vĩnh Niệm (Hải Phòng) bức chân dung của Người với dòng đề tặng: “Bác mong các cô giáo thi đua ngày càng tốt hơn nữa. Các cháu học trò thi đua ngày càng giỏi hơn nữa. Bác mong các trường khác thi đua với Trường Vĩnh Niệm Hải Phòng”.

–   Báo Nhân dân, số 5526, ngày 1-6-1969.

–   Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, Nxb. Hải Phòng, 1985, tr. 176.

Tháng 6, ngày 2

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về đấu tranh ngoại giao với Mỹ.

Chiều, Người để các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

–    Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 6, ngày 3

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp về sách Người tốt, việc tốt.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 4

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Duy Trinh.

14 giờ, Người để các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe đồng chí Lê Ngọc Hiền, Cục trưởng Cục Tác chiến và đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo về tình hình chiến sự ở miền Nam.

– Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam14 và Hội đồng Cố vấn miền Nam Việt Nam.

Bức điện có đoạn: “Việc họp Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam và việc thành lập chính quyền cách mạng trên toàn miền Nam chứng tỏ đồng bào miền Nam quyết tâm tăng cường đoàn kết, kiên trì chiến đấu để làm chủ vận mệnh của mình và tạo thêm thuận lợi mới, tiến tới thắng lợi hoàn toàn”.

“Sự kiện lịch sử hết sức quan trọng này làm cho đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hết sức vui mừng, tin tưởng anh em bầu bạn khắp năm châu càng ra sức ủng hộ ta”.

– Báo Nhân dân, số 5537, ngày 12-6-1969.

Tháng 6, ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến trụ sở Phái đoàn đại diện của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hà Nội, chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam và việc thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng ảnh của Người cho đồng bào và chiến sĩ đảo Cô Tô, Đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm Phả, lực lượng vũ trang đảo Thanh Lân, Ngọc Vừng, Hòn Rêu,

–   Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh – Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr.404.

–   Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 6, ngày 13

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại diện đặc biệt của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại Hà Nội, do ông Nguyễn Văn Tiến làm trưởng đoàn, đến chào Người.

Người ân cần thăm hỏi từng thành viên trong đoàn và nhờ chuyển lời khen ngợi đồng bào, chiến sĩ, các cụ phụ lão, các cháu thanh thiếu nhi miền Nam đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang.

– Báo Nhân dân, số 5539, ngày 14-6-1969.

Tháng 6, ngày 14

16 giờ, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh chào mừng sự ra đời của Chính phủCách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Người cùng các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đã hỏi thăm tình hình chăm sóc các cháu miền Nam đang học tập ở miền Bắc. Người căn dặn: Vì kháng chiến chống Mỹ mà các cháu phải xa gia đình, xa quê hương, nên ngoài việc nuôi dưỡng, dạy dỗ các cháu, cần có tình cảm, phải thật sự thương yêu các cháu.

–   Báo Nhân dân, số 5540, ngày 15-6-1969.

–   Sách Từ bến Nhà Rồng đến đền Long Đức, Nxb. Cửu Long, 1990, tr. 143.

Tháng 6, ngày 18

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những người có thành tích trong sản xuất và phục vụ chiến đấu 3).

– Báo Nhân dân, số 5544, ngày 19-6-1969.

Tháng 6, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự buổi hội ý Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 6, ngày 21

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về tình hình chiến sự ở miền Nam Việt Nam và việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương bàn về kinh tế.

– Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 6, trước ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những người có thành tích trong lao động sản xuất, dũng cảm và hết lòng phục vụ nhân dân 4).

– Báo Nhân dân, số 5548, ngày 23-6-1969.

Tháng 6, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam nhờ chuyển lời cảm ơn tới nữ anh hùng Liên Xô Irina Lépchenkô đã gửi cuốn sách tặng Người.

Cùng ngày, Người gửi thư cho Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Việt Nam nhờ cảm ơn bà Inđira Ganđi đã gửi biếu Người quả xoài Mănggô.

15 giờ 45, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nhà 69 đường Nguyễn Du, Hà Nội, nơi ở của Phái đoàn Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam ra thăm miền Bắc, để chào mừng thắng lợi của đồng bào miền Nam nhân việc thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Người đi lên gác có người dìu.

Sau khi chào mừng sự ra đời của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Người lại nói về truyền thống đoàn kết đấu tranh của dân tộc.

Hòa thượng Thích Đôn Hậu mời Chủ tịch Hồ Chí Minh thuốc lá, Người nói:

– Cám ơn, tôi bỏ thuốc lá rồi, cụ ạ!

Ngừng một lát, Người lại nói: Tôi cũng phải đấu tranh với bản thân ghê gớm lắm mới bỏ được thuốc lá đó, cụ ạ!

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra về lúc 17 giờ 15.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Sách: Bác Hồ với Bình- Trị – Thiên, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Tỉnh uỷ Bình – Trị – Thiên, 1977, tr.181-182.

Tháng 6, ngày 24

13 giờ 30, sau 4 tháng nghỉ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại làm ôxy, thở ôxy hằng ngày vào buổi trưa.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989.

Tháng 6, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới ngài Gioócgiơ Pôngpiđu nhân dịp ông được bầu làm Tổng thống nước Cộng hòa Pháp.

– Báo Nhân dân, số 5558, ngày 3-7-1969.

Tháng 6, ngày 28

 8 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về đấu tranh ngoại giao.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement