Thư viện

Người quay phim Bác Hồ ở Pháp năm 1946

Ông là họa sỹ Mai Trung Thứ, một Việt kiều Pháp. Ông Thứ đã quay toàn bộ những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đi thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp năm 1946, từ ngày 12 tháng 6 năm 1946, khi Người hạ cánh xuống thành phố Biarít, miền Nam nước Pháp, đến ngày 18/9/1946 khi Người rời Pháp trở về nước.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Sưu tập ảnh – tỏ lòng tôn kính Bác

Kính yêu Bác Hồ, trong mỗi chúng ta lại thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Có người học Bác ở đức tính giản dị, có người kể chuyện Bác…Với ông Trần Đang – Khu 3 – thị trấn Trới – huyện Hoành Bồ lại thể hiện lòng kính yêu Bác bằng việc sưu tầm ảnh của Người.

suu-tam-bqllang.gov.vn
Đến nay, ông Trần Đang đã sưu tập được gần 800 bức ảnh về Bác Hồ

Tiếp tục đọc