Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 1)

VN-HCM

Tháng 1, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư chúc mừng năm mới tới đồng bào và chiến sĩ cả nước. Trong thư, Người điểm lại những chiến thắng oanh liệt của quân và dân hai miền Nam – Bắc trong năm 1968 và khẳng định “Chắc chắn giặc Mỹ sẽ hoàn toàn thất bại. Quân và dân ta trong cả nước, thừa thắng xông lên, nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn”. Người thay mặt nhân dân Việt Nam cảm ơn tất cả bè bạn năm châu đã hết lòng ủng hộ Việt Nam chống Mỹ. Cuối thư, Người có thơ chúc:

Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do,

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,

Bắc – Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!

Buổi trưa, Người mời Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến cùng ăn cơm. Chị Kan Lịch, người nữ anh hùng dân tộc Pakô, mới ra họp cũng được mời đến cùng ăn cơm và kể chuyện buôn làng đánh Mỹ cho hai Bác cùng nghe.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi:

– Thiếp chúc mừng năm mới tới Phái đoàn đại diện Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hà Nội.

– Điện chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ.

– Lẵng hoa cho các lực lượng vũ trang Quân khu IV và các đơn vị công an, công an vũ trang có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và công tác năm 1968.

–   Bản gốc thơ chúc Tết, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

–   Báo Nhân dân, số 5376, ngày 1-1-1969.

–   Báo Nhân dân, số 5378, ngày 3-1-1969.

–   Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 1, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội chúc mừng nhân dịp Quốc khánh lần thứ 10 nước Cộng hòa Cuba (1959-1969).

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1 , ngày 3

10 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Phong trào Hòa bình Pháp gồm các ông: Pierơ Bica, giáo sư vật lý- Tổng thư ký Liên đoàn thế giới những người làm công tác khoa học, Ủy viên Hội đồng toàn quốc Phong trào Hòa bình Pháp; Ăngđrê Xukierơ, Tổng thư ký Phong trào Hòa bình Pháp; Gioóc Anbexrơ, giáo sư, Ủy viên Ban Thường trực Phong trào Hòa bình Pháp….

–   Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 4

7 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Hữu Mai – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng về việc thưởng cờ thi đua cho các đơn vị ngành than.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận yêu nước Lào, nhân dịp Mặt trận yêu nước Lào công bố Cương lĩnh chính trị.

Bức điện có đoạn: “Bản Cương lĩnh chính trị đã thể hiện đường lối đúng đắn, chính sách đại đoàn kết của Mặt trận yêu nước Lào và ý chí sắt đá của nhân dân Lào quyết tâm đánh thắng sự can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ ở Lào… Nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận yêu nước Lào”.

– Báo Nhân dân, số 5380, ngày 5-1-1969.

Tháng 1, ngày 6

16 giờ, Người dự phiên họp đầu năm của Hội đồng Chính phủ và chúc tết các đại biểu nhân dịp năm mới.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, trước ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho 10 cán bộ, chiến sĩ lái xe dũng cảm, đã nêu cao tinh thần bảo vệ của công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao1).

– Báo Nhân dân, số 5382, ngày 7-1-1969.

Tháng 1, ngày 7

7 giờ 30, tại nhà khách Chính phủ ở 12 Ngô Quyền, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn địa biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch do Chủ tịchĐảng Cơmít Ghétxpơxơn dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

–   Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, ngày 8

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn, bàn về nội dung làm việc với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch.

– Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ về việc khen thưởng cho ngành dệt.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 1, trước ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những cán bộ y tế hết lòng phục vụ nhân dân2).

– Báo Nhân dân, số 5385, ngày 10-1-1969.

Tháng 1, ngày 10

7 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Tạo – Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp bàn về bài báo nói về Tết trồng cây.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 11

7 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp, bàn về nội dung tuyên truyền sách Người tốt, việc tốt.

15 giờ đến 16 giờ 45, Người họp Bộ Chính trị bàn về đấu tranh ngoại giao.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–  Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 1, trước ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho cán bộ và nhân dân đã dũng cảm cứu dân, cứu tài sản của Nhà nước3).

– Báo Nhân dân, số 5387, ngày 12-1-1969.

Tháng 1, ngày 13

16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Nhà khách Chính phủ ở 12 phố Ngô Quyền, thăm và chào tạm biệt đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch trước khi đoàn lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, ngày 14

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

Lệnh số 04- LCT, thưởng hai Huân chương Quân công hạng Ba cho hai đơn vị có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; truy tặng một Huân chương Chiến công hạng Nhất cho một cán bộ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Văn Lương về việc bồi dưỡng và nêu gương “Người tốt, việc tốt”.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 1, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Hội nghị quốc tế ủng hộ nhân dân các nước thuộc địa của Bồ Đào Nha và nhân dân các nước châu Phi Nam xích đạo. Nội dung bức điện có đoạn: “…Hội nghị của các bạn là biểu hiện của tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân các nước Á – Phi vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ, xã hội chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cũ và mới….

Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước châu Phi Nam xích đạo, cũng như cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Á – Phi và Mỹ latinh nói chung đang liên tục tiến công vào chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân và đang thu được những thắng lợi ngày càng to lớn….”.

Chiều, thời tiết chuyển lạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh bị ho nhiều. Cán bộ phục vụ xem lại ống nhổ thấy có tia máu.

–   Báo Nhân dân, số 5393, ngày 18-1-1969.

–   Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.111.

Tháng 1, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe đồng chí Nguyễn Lam, thay mặt đoàn cán bộ vừa đi thăm một số nước, báo cáo về vấn đềcông nghiệp, kinh nghiệm của các nước để phát triển công nghiệp.

Trưa, bác sĩ Trần Hữu Tước vào thăm và kiểm tra sức khỏe cho Người. Người mỉm cười, nói: Các chú chỉ vẽ chuyện “công chúa đứt tay” chứ Bác có làm sao đâu? Nhưng nể bác sĩ Tước, Người đồng ý cho khám. Kết quả cho biết: bị vỡ một tia máu trong cuống họng, cần phải chấm thuốc hàng ngày.

Chiều, Người tiếp tục họp Bộ Chính trị.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

–   Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.111.

Tháng 1, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô nhân dịp Liên Xô phóng thành công hai con tàu vũ trụ “Liên hợp 4” và “Liên hợp 5”.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Đức do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đức Vilimôn làm trưởng đoàn đến chào Người.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 21

7 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Hà Huy Giáp về vấn đề cử cán bộ đi công tác ở Pari (Pháp).

9 giờ đến 10 giờ, các bác sĩ khám sức khỏe cho Người.

14 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Tố Hữu về vấn đề Hợp tác xã cơ khí Trúc Sơn đúc tượng Người. Người hỏi rất tỉ mỉ: Ai chủ trương làm việc đó và chỉ thị không được làm tiếp nữa4).

16 giờ 30, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mời Đại tướng dùng cơm với Người.

Khoảng 21 giờ đến 22 giờ, Người cảm thấy đau tức ở mỏ ác. Các bác sĩ Bảo và Mẫn đến khám và làm điện tâm đồ cho Người.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 22

7 giờ sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng trao đổi về tin “cày ruộng dâu ở Đông Anh” có đăng trên báo.

Được tin đồng chí Hoàng Sâm, cán bộ cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam vừa từ trần, Người trực tiếp làm việc với đồng chí Song Hào và căn dặn: Khi tổ chức truy điệu cho đồng chí Hoàng Sâm, nhớ nhắc Người đến dự và nhắc các đồng chí giúp việc chuẩn bị một vòng hoa để Người đến viếng.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 23

10 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Y tế và Ủy ban Việt Nam của nước Cộng hòa Dân chủ Đức do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế Max Dêphơrin, làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Lúc đoàn ra về, trời lạnh, thấyđồng chí trưởng đoàn bị ho, Người đã tặng chiếc khăn quàng của mình cho đồng chí trưởng đoàn.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 24

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Hội nghị quốc tế ủng hộ nhân dân các nước Arập họp ở Lơke. Trong bức điện, Người khẳng định sự đồng tình và ủng hộ hoàn toàn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước Arập, trong đó có các quyền chính đáng của nhân dân Palextin.

– Báo Nhân dân, số 5400, ngày 25-1-1969.

Tháng 1, ngày 25

7 giờ 30 sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Tố Hữu về nội dung bức thư gửi Việt kiều ở Pháp và bài viết nhân dịp kỷ niệm ngày 3-2 sắp tới.

15 giờ đến 17 giờ 30, Người họp Bộ Chính trị bàn về đấu tranh ngoại giao.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, ngày 26

16 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Hội đồng bác sĩ họp và chẩn đoán bệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ăn cơm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn tới các cụ phụ lão, anh chị em và các cháu thiếu niên, nhi đồng, Việt kiều khi nhận được thư và quà của họ gửi biếu Người.

Cùng ngày, Người gửi thư cho Đội Thanh niên xung phong số 333 tỉnh Nghệ An, khen ngợi thành tích của đơn vị trong bốn năm liên tục nhận nhiệm vụ làm đường, sửa cầu ở nơi địch thường xuyên bắn phá ác liệt. Đội Thanh niên phần lớn là nữ nhưng đã dũng cảm chiến đấu, cải tiến kỹ thuật, bảo đảm giao thông thông suốt.

Thấy giọng nói bị ảnh hưởng kéo dài mà tháng Chạp đã gần hết, sắp đến lúc phải thu lời chúc mừng năm mới đồng bào và chiến sĩ cả nước, mà giọng nói không bình thường có thể gây lo lắng cho đồng chí, đồng bào đang chiến đấu ở miền Nam, từ ngày 27-1, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động đề nghị bác sĩ đến chấm thuốc cho mau khỏi và hàng ngày Người để 15 phút luyện tập tiếng nói cho to dần như trước.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

–   Báo Nhân dân, số 5415, ngày 9-2-1969.

–   Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.112.

Tháng 1, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội thông tin liên lạc5).

Người khen ngợi bộ đội thông tin: “dũng cảm, nhanh nhẹn, khắc phục khó khăn… bảo đảm tốt cho chiến đấu và công tác chung”. Người căn dặn cán bộ, chiến sĩ bộ đội thông tin: “Đã có cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa”. Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, đảm bảo bí mật, kịp thời, chính xác. Phải luôn giữ vững đạo đức cách mạng của người quân nhân, đoàn kết, kỷ luật, cần kiệm, nêu cao quyết tâm đánh thắng Mỹ “cho xứng đáng là những chiến sĩ anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”.

–   Bản gốc thư lưu tại Bảo tàng Thông tin.

–   Báo Nhân dân, số 5413, ngày 7-2-1969.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 29

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 30

Từ 14 giờ đến 16 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Tố Hữu về bài viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đảng:Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, ký tên T.L., sẽ đăng báo Nhân dân vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng 3-2-1969.

–   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe đồng chí Nguyễn Văn Trân báo cáo kết quả dự Đại hội Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và một số vấn đề về công nghiệp của nước ngoài.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)