Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1968 – Tháng 12)

VN-HCM

Tháng 12, ngày 1

 7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Nguyễn Lương Bằng và hai bác sĩ Việt Nam đến thăm, kiểm tra sức khoẻ cho Người.

16 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng gặp mặt thân mật với đoàn thiếu niên dũng sĩ diệt Mỹ của miền Nam ra thăm miền Bắc và cùng ăn cơm với các cháu.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 2

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với các đồng chí:

– Hoàng Lương, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà Hunggari.

– Nguyễn Việt Dũng, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà Dân chủ Đức.

– Đồng chí Nguyễn Huy Thu, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà nhân dân Mông Cổ.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 3

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Đức Thiệng, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà Ghinê, kiêm Đại sứ tại nước Cộng hoà Công gô (Brazavin).

10 giờ, Người tiếp Giáo sư Trần Hữu Tước đến kiểm tra họng cho Người.

15 giờ, Người họp Bộ Chính trị tại Phủ Chủ tịch.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 4

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Hữu Dực, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 5

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Hiến Mai.

10 giờ, bác sĩ Trần Hữu Tước đến thăm bệnh và kiểm tra họng cho Người.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 12, ngày 7

10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn nhà báo Pháp .

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách. Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về vận động dân chủ ở nông thôn.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–  Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 12, ngày 8

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị tại số 4, Nguyễn Cảnh Chân thảo luận về tình hình nội bộ chính quyền Mỹ, quan hệ Mỹ – ngụy và vấn đề đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Pari..

10 giờ, Người tiếp Giáo sư, bác sĩ Trần Hữu Tước đến kiểm tra họng cho Người.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 12 ngày 9

10 giờ, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nữ diễn viên điện ảnh Trà Giang đến thăm và cùng ăn cơm trưa với Người.

 – Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 11

7 giờ 30, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Hiến Mai.

17 giờ, Người họp Bộ Chính trị.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 12

Từ 8 giờ đến 11 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị.

Từ 11 giờ đến 12 giờ, Người gặp hai con của giáo sư Phạm Ngọc Thạch.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về tình hình ở Liên khu V.

Trong ngày, Người làm việc với đồng chí Trần Bửu Kiếm.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–  Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 12, ngày 14

19 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch xem phim tại Phủ Chủ tịch.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào: Cayxỏn Phômvihản, Xuphanuvông, Nuhắc Phunxavẳn, Khăm Tày Xiphanđon và một số đồng chí khác.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 12, ngày 16

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hội trường Ba Đình đặt vòng hoa viếng và dự lễ truy điệu Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch vừa hy sinh ở chiến trường miền Nam 6).

–   Hồ sơ của Bộ Y tế Việt Nam.

–   Báo Nhân dân, số 5361, ngày 17-12-1968.

Tháng 12, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe báo cáo kết quả Hội nghị tổng kết lần thứ nhất của bộ đội đặc công.

17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp đoàn đại biểu Tỉnh ủy Thái Bình 7).

–   Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: 50 năm Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995, tr.251.

–   Báo Thái Bình tiến lên, số đặc biệt chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Bình, 1969.

Tháng 12, ngày 18

 9 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nguyễn Hữu Mai.

 13 giờ 30, Người tiếp Đại sứ Anbani tại Việt Nam đến chào Người trước khi về nước.

19 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh kỷ niệm lần thứ 8 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Cuối buổi mít tinh, Người cùng đồng bào hát bài “Giải phóng miền Nam” rồi tặng hoa ông Nguyễn Phú Soại, Trưởng đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tại Hà Nội và các cháu thiếu niên dũng sĩ miền Nam vây quanh Người trên khán đài.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 5364, ngày 20-12-1968.

Tháng 12, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nhân kỷ niệm lần thứ 8 ngày thành lập Mặt trận. Sau khi nêu lên những thắng lợi của cách mạng miền Nam dưới sự lãnh đạo của Mặt trận, khen ngợi chiến công của đồng bào, chiến sĩ miền Nam, Người chỉ rõ, để giải quyết vấn đề Việt Nam, “Mỹ phải bàn bạc với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam về mọi vấn đề liên quan đến miền Nam Việt Nam”. Cuối bức điện, Người chúc toàn thể đồng bào miền Nam phát huy khí thế chiến thắng, tiến lên giành thắng lợi to lớn hơn nữa, hoàn thành sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

– Báo Nhân dân, số 5364, ngày 20-12-1968.

Tháng 12, ngày 20

7 giờ, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Thọ Chân.

15 giờ, Người gặp 30 cán bộ, chiến sĩ đặc công từ miền Nam ra báo cáo.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 12, ngày 21

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp các con của cố Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch.

18 giờ, tại Nhà sàn, Người tiếp bốn diễn viên đoàn chèo Nam Hà vào thăm sức khoẻ của Người.

19 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944).

– Tư liệu của Bộ Y tế.

– Báo Nhân dân, số 5366, ngày 22-12-1968.

Tháng 12, ngày 22

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng và nhiều cán bộ khác của Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tại đài liệt sĩ Nghĩa trang Mai Dịch nhân kỷ niệm lần thứ 24 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

 10 giờ 30, Người tiếp nữ Nghệ sĩ Linh Nhâm (ngâm thơ) vào thăm và cùng ăn cơm trưa với Người.

–   Quân nhạc Việt Nam 45 năm xây dựng hoạt động và trưởng thành, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1990, tr.152

Tháng 12, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe cán bộ Ban Nông nghiệp báo cáo về vấn đề dân chủ trong hợp tác xã.

Trong ngày, Người xem triển lãm Quân đội tại Câu lạc bộ Thống nhất Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến xem phòng tranh bộ đội nhân dịp ba ngày kỷ niệm lớn 19, 20, 22-12. Người đã xem 300 bức tranh chọn lọc từ 1500 bức từ các chiến trường, các đơn vị gửi về. Sau đó, Người nói chuyện với những người có mặt ở phòng tranh, khen ngợi bộ đội đã cố gắng đẩy mạnh hoạt động văn hóa trong điều kiện chiến đấu gian khổ, quyết liệt như vậy là rất tốt và chỉ ra rằng cần làm cho nhiều người tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ hơn nữa, có nhiều tranh vẽ tốt, bài hát, bài thơ hay, góp phần động viên bộ đội và nhân dân anh dũngchiến đấu, tích cực công tác, đánh thắng giặc Mỹ. Như vậy, bộ đội ta là đội quân chiến đấu giỏi, công tác tích cực, có văn hóa và đời sống tinh thần lành mạnh vui tươi.

– Tin Việt Nam Thông tấn xã, ngày 26-12-1968.

Tháng 12, ngày 26

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp một cán bộ từ chiến trường miền Nam ra, sau ở lại cùng ăn cơm trưa với Người.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng nhân sinh nhật lần thứ 75 của Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Mao Trạch Đông.

Người còn viết thư bằng chữ Hán kèm theo một bức họa khảm xà cừ chân dung Chủ tịch Mao Trạch Đông, để mừng Chủ tịch 75 tuổi.

–   Báo Nhân dân, số 5370, ngày 26-12-1968.

–   Tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–  Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc (sách ảnh), Nxb. Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc, Bắc Kinh, 1995, tr.130.

Tháng 12, ngày 27

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Tạo báo cáo về tình hình trồng cây, gây rừng.

Tổng Cục trưởng trình bày với Người những bản thống kê về sự phá hoại của địch như ném bom, rải chất độc hủy diệt trên những cánh rừng miền Nam và tình trạng đẵn gỗ, đốt rừng bừa bãi ở miền Bắc. Tổng Cục trưởng thưa với Người:

–  Ở miền Bắc, cứ đà này thì chỉ còn 10, 15 năm nữa chúng ta sẽ “hoàn thành xuất sắc” công cuộc phá rừng đầu nguồn…

Chủ tịch báo cho Tổng Cục trưởng Lâm nghiệp rằng Người sẽ vận động nhân dân trồng cây, mở đầu bằng Tết trồng cây11, dặn dò cơ quan lâm nghiệp phải chuẩn bị cây giống, tiếp tục công tác tuyên truyền vận động đồng bào bảo vệ rừng, phủ xanh những rừng đã bị đốt, phá…

Tổng Cục trưởng ngỏ ý mời Người vào thăm rừng Cúc Phương. Người nhận lời.

–   Tư liệu của Tổng cục Lâm nghiệp.

–   Tạp chí Tem, số 2, 1995.

–   Nguyễn Tạo: “Rừng cây đón Bác” in trong sách Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, Nxb. Văn hóa – Thông tin, Hà Nội, 1995, tr.214-239.

Tháng 12, ngày 28

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Bộ Chính trị và đồng chí Nguyễn Duy Trinh báo cáo lại cuộc họp buổi sáng của Bộ Chính trị bàn về đấu tranh ngoại giao với Mỹ. Người nói: “khâu chính làm trì hoãn là ta làm chưa đến mức mà Mỹ thấy cấp bách phải ra. Ta cần kiên nhẫn và cẩn thận.”

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 12, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp chị Trần Thị Tuyết (ngâm thơ) đến thăm và ăn cơm với Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 12, ngày 30

Từ 7 giờ đến 7 giờ 30, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Lê Hiến Mai.

16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Người khen ngợi tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân dân Thanh Hóa chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ trong đó có chiến công bảo vệ cầu Hàm Rồng, giữ vững mạch máu giao thông.

Nhìn thấy một cán bộ ăn mặc sang trọng, thắt cavát, đi giày bóng, Người hỏi:

– Chú công tác ngành nào?

– Thưa Bác, cháu ở Ủy ban nông nghiệp.

– Chú có lội đồng được không! Có lẽ nên chuyển chú sang thương nghiệp thì hơn….

Cuộc gặp mặt kết thúc, anh em xin phép được chụp ảnh với Người.

Chủ tịch không đồng ý, nói:

– Đoàn các chú không có ai là phụ nữ. Lần sau thăm Bác, có đại biểu phụ nữ trong Tỉnh ủy Bác sẽ cùng chụp.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng và Chính phủ ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nhân dịp Trung Quốc thử thành công bom khinh khí.

Cùng ngày, Người gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 ngày Giải phóng Cuba.

–   Báo Nhân dân, số 5375 và 5376, ngày 31-12-1968 và 1-1-1969.

–   Hồ Chí Minh: Về giao thông vận tải Việt Nam, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, 1994, tr.206.

–   Tài liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 12, trước ngày 31

Nhân dịp năm mới (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các bạn người Mỹ chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam.

Người thân ái chúc mừng những người bạn Mỹ “lời chúc hoà bình và hạnh phúc”, đồng thời thông báo về việc nhà cầm quyền Hoa Kỳ đã tuyên bố chấm dứt ném bom không điều kiện ở miền Bắc Việt Nam và cho rằng: “Đó là một thắng lợi to lớn chung của toàn thể nhân dânViệt Nam, của nhân dân tiến bộ Mỹ và của các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới”.

Người vạch rõ thái độ ngoan cố của Chính phủ Mỹ tiếp tục âm mưu mở rộng chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, điều đó, theo Người “thì càng làm thiệt hại thêm cho nước Mỹ, làm tăng thêm số thanh niên Mỹ chết vô ích trên chiến trường…, gây thêm sự đau xót cho nhiều gia đình Mỹ”.

Người khẳng định lập trường thiện chí của nhân dân ta là thiết tha với hòa bình, độc lập; “Nhưng chừng nào đất nước Việt Nam còn bị xâm lược, thì nhân dân Việt Nam còn kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”.

Chủ tịch nhiệt liệt hoan nghênh cuộc đấu tranh dũng cảm của các bạn Mỹ đòi chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Hành động đó, theo Chủ tịch, các bạn Mỹ đã ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến “đồng thời bảo vệ lợi ích và danh dự của nhân dân Mỹ, bảo vệ tính mạng của thanh niên Hoa Kỳ”.

Năm mới, Người chúc các bạn Mỹ giành được nhiều thắng lợi trong những cuộc đấu tranh chính nghĩa.

– Báo Nhân dân, số 5375, ngày 31-12-1968.

Tháng 12, ngày 31

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ, Người tiếp chị Tạ Thị Kiều vào thăm và ăn cơm chiều với Người.

17 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Nguyễn Lương Bằng và đồng chí Tố Hữu.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trong năm 1968

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ba chiếc lược chải đầu làm bằng xác máy bay giặc Mỹ tặng Phó Tư lệnh lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng miền Nam Nguyễn Thị Định, và các chị: Phan Thị Quyên (vợ Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi) và chị Nguyễn Thị Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp thanh niên và sinh viên giải phóng.

–   Sách Bông hồng của Bác, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1985, tr.25.

Trong năm 1968

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn cán bộ Thừa Thiên – Huế. Người nói:

“Phải chú ý phát triển lực lượng du kích, một đội quân ít tốn kém, đánh rất linh hoạt, rất giỏi mà địch không tài nào cản trở được họ”. “Đấu tranh trong vùng địch rất phức tạp. Mỹ thua ta vì ta có sức mạnh. Mà sức mạnh đó chủ yếu là nhân dân”.

–   Sách Sự nghiệp và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995, tr.401.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

——————-

Chú thích: Từ tháng 9 đến tháng 12 (Năm 1968)

[1]) Danh sách những chiến sĩ được thưởng huy hiệu:

– Dương Thị Tùng, tiểu đội trưởng, Đơn vị 1, Đoàn vận tải quân sự Quang Trung.

–  Nguyễn Bá May, tiểu đội trưởng, Đơn vị 26, Quân khu Tây Bắc.

– Cao Tiểu Tân, tiểu đội trưởng, đơn vị cao xạ, Hà Nội.

– Dương Thị Hiền, chiến sĩ, Quân khu III.

– Nguyễn Thị Châu, chiến sĩ, Quân khu IV.

–  Đỗ Quý Sáu, tiểu đội trưởng, bộ đội cao xạ, Thái Bình.

–  Phạm Văn Phương, chiến sĩ.

–  Bùi Hải Cảng, chiến sĩ, Đại đội 1 cao xạ, Hải Phòng.

–  Cù Chinh, tiểu đội trưởng.

–  Vũ Đình Kiên, chiến sĩ, Đơn vị 12, bộ đội vận tải, Quân khu IV.

2) Danh sách các thầy, cô giáo được tặng huy hiệu:

– Cô giáo Ất, Trường dân tộc rẻo cao Kiến Thiết, Tây Bắc.

– Cô giáo Vũ Thị Hồng Phú, Phương Đông, Vân, Nhung, Trường cấp I,  Nậm Mon, vùng cao Bắc Hà, Lao Cai.

– Các thầy, cô giáo Thạng, Tường, Chương, Hoa và Bích Diệp, Hà Nội.

– Lục Kim Hồng, dạy mẫu giáo ở bản Na Nưng, Mường Khương, Lao Cai.

– Vương Hồng Trị, hiệu trưởng trường cấp II ở  Yên Sơn, Tuyên Quang.

3) Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

– Tạ Quang Thông, bộ đội cao xạ, Vĩnh Linh.

– Nguyễn Văn Tương, công nhân phà, Bố Trạch, Quảng Bình.

–  Mẹ Hoạch, Vĩnh Linh.

–  Chị Quỳnh, Minh Hóa, Quảng Bình.

–  Lê Thị Hành, xã An Xá, Lệ Thuỷ, Quảng Bình.

– Phạm Minh Hòe, Lê Văn Toàn, thanh niên xung phong, Đội 75,  Quảng Bình.

– Mẹ Choàng, Từ Sơn, Quảng Bình.

– Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Châu, Đào Thị Phụng, Nguyễn Thị Táo, Nguyễn Thị Đậm, Cửa hàng bách hóa tổng hợp Văn La, Quảng Bình.

– Chị Thế, hợp tác xã mua bán, Vĩnh Linh.

4) Danh sách những người được tặng thưởng huy hiệu:

Cảnh sát giao thông:

– Nguyễn Văn Cát, khu vực 3, Đống Đa, Hà Nội.

– Nguyễn Vinh Ba, bến phà, Ninh Bình.

– Bùi Ngọc Hốt, đội bảo vệ cầu, Hà Nội.

– Nguyễn Trọng Vượng, Hải Phòng.

Công an nhân dân vũ trang:

– Cứ A Páo, huyện Thuận Châu, Tây Bắc.

– Dương Thanh Phước, Trần Ích Còi, Vĩnh Linh.

– Các chiến sĩ: Cầu, Tĩnh, Ngãi, Tuyên và Nguyên, Hải Phòng.

5) Đồng chí Lê Đức Thọ, Uỷ viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác Tổ chức của Đảng. Ông là cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Xuân Thuỷ, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Hội nghị Pari. Ngày 16-10-1968, ông về nước để báo cáo với Bác và Bộ Chính trị những vấn đề cần giải quyết khi Hội đàm với Mỹ. Trước khi trở lại Pari, ông đã đến gặp Bác, được Người tiếp thân mật và căn dặn một số vấn đề.

6) Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch hy sinh ngày 7-11-1968, trong khi đang nghiên cứu y học ở chiến trường miền Nam.

7) Tỉnh Thái Bình có vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Người. Tại buổi gặp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghe lãnh đạo Tỉnh uỷ Thái Bình báo cáo tình hình sản xuất, chiến đấu và tình hình đời sống xã hội…của tỉnh. Người khen ngợi Thái Bình có nhiều cố gắng trong việc xây dựng hợp tác xã, trong sản xuất thâm canh và căn dặn: Tỉnh uỷ Thái Bình phải cố gắng phấn đấu đưa Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)