Thơ chúc Tết Mậu Tý (1948)

Nǎm Hợi đã đi qua,
Nǎm Tý vừa bước tới.
Gửi lời chúc đồng bào,
Kháng chiến được thắng lợi;
Toàn dân đại đoàn kết,
Cả nước dốc một lòng;
Thống nhất chắc chắn được,
Độc lập quyết thành công.

Xuân Mậu Tý, 1948
HỒ CHÍ MINH

Sách Hồ Chí Minh, Thơ,
Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1970, tr.56.
cpv.org.vn

Advertisements