Tag Archive | Đón Tết

Vui Xuân đón Tết, ngẫm lời Bác Hồ dạy

Long live Uncle Ho

…Vì độc lập, vì tự do.
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Tiếp tục đọc

Advertisement