Những cuộc trả lời phỏng vấn báo chí của Bác Hồ (Phần 7)

Bác Hồ

33. Trả lời phỏng vấn của Việt Nam Thông tấn xã (6-7-1954)

– Hỏi: Thưa Chủ tịch, đối với sự tiến triển của Hội nghị Giơnevơ về vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương và tiền đồ của Hội nghị đó, Chủ tịch nhận xét như thế nào ?

– Trả lời: Hội nghị Giơnevơ thảo luận vấn đề lập lại hoà bình ở Đông Dương tiến triển tuy chậm, nhưng với những vấn đề đã thoả thuận, Hội nghị cũng đã mở đường cho việc lập lại hoà bình ở Đông Dương. Trên cơ sở đó, nếu đối phương cũng thành thật muốn đàm phán như chúng ta mà cũng cố gắng để lập lại hoà bình ở Đông Dương, thì hoà bình Đông Dương có thể thực hiện.

Theo đúng lập trường của ta từ trước đến nay, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ tiếp tục cố gắng đấu tranh cho hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ của Tổ quốc. Đồng thời, chúng ta phải có tinh thần cảnh giác rất cao đối với âm mưu của đế quốc Mỹ định cản trở hai bên đi đến hiệp định đình chiến và mưu mô lập khối liên minh quân sự có tính chất xâm lược, chia Châu Á thành những tập đoàn đối lập để dễ xâm lược và khống chế Đông Dương cùng Đông Nam Á.

– Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý nghĩa của những lời tuyên bố chung gần đây của Thủ tướng hai nước Trung – n và Thủ tướng hai nước Trung – Miến ?

– Trả lời: Bản tuyên bố chung mà Thủ tướng hai nước Trung – Ấn và Thủ tướng hai nước Trung – Miến vừa phát biểu rất quan trọng. Hai bản tuyên bố chung đó phù hợp với nguyện vọng hoà bình của nhân dân thế giới, nhất là nhân dân Châu Á. Nǎm nguyên tắc trọng yếu đề ra trong bản tuyên bố chung của Thủ tướng hai nước Trung – Ấn và Thủ tướng hai nước Trung – Miến là: Cùng tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào nội chính của nhau, bình đẳng và hai bên cùng có lợi, cùng sống chung trong hoà bình. Những nguyên tắc ấy cũng thích hợp cho việc giải quyết vấn đề Đông Dương. Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh hai bản tuyên bố chung đó. Tôi tin rằng hai bản tuyên bố chung đó nhất định có lợi cho hoà bình Châu Á và thế giới.

– Hỏi: Ngày 17-6, trong bài diễn vǎn nhận chức của Thủ tướng Pháp Mǎngđét Phrǎngxơ đọc trước Quốc hội Pháp, khi nói đến vấn đề Đông Dương, ông ta nói việc ngừng bắn ở Đông Dương phải thực hiện mau chóng. Ý kiến của Chủ tịch đối với những lời tuyên bố đó của ông Mǎngđét Phrǎngxơ như thế nào?

– Trả lời: Chúng ta hoan nghênh nguyện vọng của ông Mǎngđét Phrǎngxơ, nhưng phải bài trừ chính sách của đế quốc Mỹ ngǎn cản và phá hoại Hội nghị Giơnevơ, mới có thể thực hiện nhanh chóng ngừng bắn ở Đông Dương được.

Bản tin Việt Nam Thông tấn xã ngày 6-7-1954.

34. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Hãng Thông tấn Pháp (11-11-1954)

Hỏi: Thưa Chủ tịch, theo ý Chủ tịch thì phương pháp nào là phương pháp tốt nhất để đặt những quan hệ tin cậy và thân thiện giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Pháp và để lập lại một không khí thuận lợi giữa hai nước sau 8 nǎm chiến tranh?

Trả lời: Theo ý tôi, phương pháp tốt nhất là sự hiểu biết lẫn nhau, lòng hoàn toàn trung thực và tin cậy đối với nhau.

Hỏi: Chủ tịch xét những quan hệ kinh tế giữa hai nước tương lai sẽ như thế nào? Nếu Chính phủ hoặc tư nhân Pháp cho vay vốn, thì Chủ tịch có nhận không? Và nếu nhận thì nhận với những điều kiện như thế nào?

Trả lời: Những quan hệ kinh tế giữa hai nước phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng và hai bên đều có lợi.

Đó là một vấn đề hai bên cần phải thảo luận với nhau.

Hỏi: Theo ý Chủ tịch, phải chǎng việc ông Xanhtơni trở lại Hà Nội với tư cách đại diện nước Pháp có thể làm cho dễ dàng trong một phạm vi quan trọng việc lập lại những quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa nước Pháp và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà? Chủ tịch có thấy cần có một người đại diện của quý Chính phủ ở Pari không?

Trả lời: Chúng tôi biết ông Xanhtơni từ lâu. Tôi nghĩ rằng ông Xanhtơni có thể giúp vào việc lập lại những quan hệ tin cậy giữa hai nước chúng ta, nếu những cố gắng của chúng ta không gặp những trở ngại lớn.

– Chúng tôi có câu tục ngữ “Có đi có lại mới toại lòng nhau”.

Hỏi: Chủ tịch có cho rằng tình hình ở miền Nam Việt Nam sẽ biến chuyển đến nỗi không thể chờ hai nǎm nữa tuyển cử để định đoạt vận mệnh toàn bộ nước Việt Nam không?

Chủ tịch có e ngại rằng việc phân chia hiện thời của nước Việt Nam sẽ có thể kéo dài như việc phân chia nước Đức và nước Triều Tiên, là những nước mà lúc đầu việc phân chia cũng chỉ đặt ra tạm thời thôi?

Trả lời: Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ hoạt động không ngừng để thực hiện thống nhất đất nước theo phương pháp hoàn toàn phù hợp với Hiệp định Giơnevơ.

– Những điều kiện của nước Việt Nam khác những điều kiện của nước Triều Tiên và nước Đức.

Hỏi: Trong một tương lai gần đây, Chủ tịch có dự định đi thǎm nước ngoài không?

Trả lời: Hiện nay, tôi chưa có một kế hoạch nào về việc đó.

Hỏi: Chủ tịch có cho rằng một số lớn người Pháp đã rời Hà Nội trước ngày Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào nên trở lại Hà Nội hay không? Chủ tịch có cho rằng những ngành hoạt động nào nên có những người kỹ thuật hoặc kinh doanh Pháp hơn cả?

Chủ tịch có ý định nhờ những nhà kỹ thuật Trung Quốc, Liên Xô hoặc các nước dân chủ nhân dân Châu Âu giúp trong công cuộc kiến thiết lại và phát triển của nước Việt Nam không?

Trả lời: – Nếu họ trở lại, họ sẽ được hoan nghênh.

– Đó là những ngành hoạt động kinh tế.

– Chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này.

Hỏi: Chủ tịch có ý định kế hoạch hoá việc phát triển kinh tế của nước Việt Nam không? Theo ý Chủ tịch thì có thể có một kế hoạch chung trước khi thống nhất nước Việt Nam được không?

Trả lời: Ở thời đại chúng ta, tôi nghĩ rằng bất cứ nền kinh tế nào ít hay nhiều cũng phải kế hoạch hoá.

– Một kế hoạch chung thì phải đặt ra với chung toàn quốc.

Hỏi: Ở Hội nghị Giơnevơ, ông Phạm Vǎn Đồng có nhắc đến việc nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có thể ở trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp. Chủ tịch xét khả nǎng đó về mặt thực tế như thế nào? Có nhất thiết vì điều đó mà phải xét lại hiến pháp nước Pháp không? Chủ tịch có cho rằng hiện nay ở Việt Nam và Pháp, đối với việc thiết lập những quan hệ về tổ chức giữa hai chế độ khác nhau như vậy, dư luận đã được chuẩn bị chưa?

Trả lời: Khả nǎng và điều kiện nước Việt Nam tham gia khối Liên hiệp Pháp sẽ thảo luận giữa Chính phủ hai nước chúng ta, nếu cả hai bên đều muốn như vậy.

– Hiến pháp nước Pháp là việc nội bộ của nhân dân Pháp và chỉ quan hệ đến nhân dân Pháp mà thôi.

– Tôi nghĩ rằng tinh thần nhân dân Việt Nam cũng như tinh thần nhân dân Pháp đều sẵn sàng xét vấn đề đó, bởi vì những chế độ khác nhau có thể cùng chung sống hoà bình được.

Báo Nhân Dân, số 260,ngày 11-11-1954.

35. Trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Regards (18-11-1954)

Hỏi: Theo ý Chủ tịch, hai bên thi hành các điều khoản đình chiến như thế nào?

Trả lời: Chúng tôi thi hành triệt để các điều khoản đình chiến. Chúng tôi tiếc rằng các lực lượng Pháp không thi hành được như thế, mà còn làm trái nhiều là khác 24 . Chắc ông đã biết những việc xảy ra.

Hỏi: Chính sách chung của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên lãnh thổ của mình là gì?

Trả lời: Chúng tôi hết sức làm việc để củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước Việt Nam.

Hỏi: Những nhiệm vụ chủ yếu của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là gì?

Trả lời: Chúng tôi phải ra sức xây dựng lại nền kinh tế của nước chúng tôi bị chiến tranh tàn phá và nâng cao đời sống của đồng bào chúng tôi, trước hết là của nhân dân lao động thành thị và thôn quê.

Hỏi: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà định thực hiện những nhiệm vụ ấy bằng cách nào?

Trả lời: Với sự cố gắng của chúng tôi và với sự giúp đỡ anh em của các nước bạn.

Hỏi: Chủ tịch xét tình hình miền Nam Việt Nam như thế nào?

Trả lời: Tôi nghĩ rằng tình hình hiện nay ở miền Nam Việt Nam đáng lo ngại, vì bọn can thiệp Mỹ ngày càng nhúng vào một cách trắng trợn. Chắc chắn là đồng bào của chúng tôi ở miền Nam sẽ kiên quyết phản đối.

Hỏi: Chủ tịch xét vấn đề những người công giáo di cư như thế nào?

Trả lời: Vấn đề đó là một bộ phận trong chính sách của bọn can thiệp Mỹ đang tìm cách gieo rắc chia rẽ trong nhân dân chúng tôi. Thấy nỗi cực khổ của những đồng bào chúng tôi đã bị bắt ép vào Nam, tôi rất đau lòng.

Hỏi: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà muốn lập những mối quan hệ như thế nào với nước Pháp?

Trả lời: Chúng tôi muốn lập với nước Pháp những mối quan hệ kinh tế và vǎn hoá trên cơ sở bình đẳng, hai bên đều có lợi và cộng tác thẳng thắn và tin cậy nhau.

Hỏi: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà muốn lập những quan hệ như thế nào với các nước khác, các nước trong Mặt trận dân chủ và các nước khác nữa?

Trả lời: Tất nhiên là chúng tôi có quan hệ anh em với các nước trong Mặt trận dân chủ. Đồng thời, chúng tôi muốn lập quan hệ hữu nghị với tất cả các nước khác, trước hết là với các nước Châu Á. Nhân dịp này, tôi nhờ ông chuyển lời chào thân ái của tôi cho nhân dân Pháp vĩ đại, họ đã đấu tranh anh dũng để chấm dứt chiến tranh và khôi phục hoà bình ở Đông Dương.

Báo Nhân Dân, số 288, ngày 14-12-1954.

36. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Hãng Thông tấn Press Trust of India (5-1-1955)

Hỏi: Nay Miến Điện và Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ủng hộ 5 nguyên tắc của bản tuyên bố chung của 2 vị Nêru và Chu Ân Lai, như thế nghĩa là trong phạm vi mức độ đó chính sách ngoại giao của 4 nước có vẻ tương tự. Vậy xin hỏi:

a) – Hiện đã có tổ chức một bộ máy (cơ quan) nào để 4 nước có thể tham khảo ý kiến nhau về vấn đề ngoại giao không?

b) – Hiện có đề nghị gì về việc thành lập một bộ máy như vậy không?

c) – Ngài có tán thành việc tổ chức một bộ máy như thế không ?

Trả lời: Theo chỗ tôi biết, thì hiện chưa tổ chức một bộ máy nào như thế cả, hoặc có đề nghị nào về việc này cả.

Hỏi: Quan hệ giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Lào, Miên như thế nào? Ngài muốn có quan hệ như thế nào với họ?

Trả lời: Chúng tôi muốn có quan hệ bạn bè với Lào và Miến trên cơ sở 5 nguyên tắc lớn đã được nêu ra trong các bản tuyên bố chung Trung – Ấn và Trung – Miến.

Hỏi: Nay chiến tranh đã chấm dứt, vấn đề nào là vấn đề cấp bách của Chính phủ Ngài, hoặc Chính phủ Ngài hiện đang phải giải quyết những vấn đề gì và giải quyết như thế nào?

Trả lời: Những vấn đề cấp bách nhất của Chính phủ chúng tôi là:

a) Thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ;

b) Khôi phục lại kinh tế để nâng cao mức sống của nhân dân;

c) Củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất, độc lập, dân chủ trong toàn quốc. Trong sự thi hành nhiệm vụ đó, chúng tôi sẵn sàng hợp tác thành thật với tất cả những nhân vật hoặc nhóm Việt Nam nào tán thành ủng hộ những mục đích đó, bất kể xu hướng chính trị và tín ngưỡng khác nhau.

Hỏi: Chương trình của Ngài về:

a) Nâng cao mức sống của nhân dân,

b) Cải cách ruộng đất,

c) Tiêu diệt nạn mù chữ,

d) Nâng cao sự giác ngộ chính trị của nhân dân.

Trả lời :

a) Như đã nói trên, một trong những nhiệm vụ cấp bách của chúng tôi là nâng cao mức sinh hoạt của nhân dân bằng cách khôi phục lại nền kinh tế;

b) Cải cách ruộng đất là một bộ phận của công cuộc xây dựng kinh tế;

c) Hiện nay đang tiến hành thanh toán nạn mù chữ. Thanh niên nước chúng tôi đang giúp đỡ Chính phủ trong nhiệm vụ này;

d) Chúng tôi định nâng cao mức giác ngộ chính trị của nhân dân bằng cách giáo dục lòng yêu nước và lòng yêu hoà bình.

Hỏi: Nay chiến tranh đã kết thúc, Ngài lãnh đạo Chính phủ

– Trên cơ sở thời bình,

– Hay là trên cơ sở thời chiến,

– Hay là trên cơ sở nửa hoà bình, nửa giới nghiêm, nửa chiến tranh?

Trả lời: Trên cơ sở thời kỳ chiến sự chấm dứt và thời kỳ hoà bình bắt đầu.

Hỏi: Hiệp định Giơnevơ thi hành đã được 4 tháng. Ngài có cho rằng tới nay Hiệp định đã được thi hành một cách tốt đẹp; đối phương tức là Pháp, có thi hành nhiệm vụ của mình một cách tốt đẹp không? Uỷ ban Quốc tế làm việc có kết quả, có nỗ lực không hay là đáng lẽ có thể làm được tốt hơn và như thế nào? Theo ý Ngài, thì nói chung báo chí có thể giúp vào sự thi hành hiệp định đình chiến một cách tốt đẹp không?

Trả lời: Việc thi hành hiệp định đình chiến một phần nào kết quả tốt đẹp, một phần nào không có kết quả tốt đẹp (coi bản giác thư của Ngoại trưởng và Tổng tư lệnh chúng tôi gửi Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ và Uỷ ban Quốc tế) .

Uỷ ban Quốc tế thành thực đôn đốc việc thi hành hiệp định và có thể có kết quả hơn nếu đối phương cũng thi hành hiệp định một cách lương thiện.

Nói chung, báo chí có thể giúp bằng cách viết hoàn toàn sự thật.

Hỏi: Ngài có thể nói cho tôi rõ chính sách ngoại giao của nước Ngài?

Trả lời: Như đã nói, chính sách ngoại giao của chúng tôi đặt cơ sở trên 5 nguyên tắc lớn nhằm mục đích củng cố hoà bình giữa các dân tộc và tǎng cường tình hữu nghị giữa nhân dân các nước.

Trả lời ngày 5-1-1955.
Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ quốc gia I.

37. Trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ tuần báo Ấn Độ Thời đại mới (22-12-1955)

Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về kết quả cuộc đi thăm của các lãnh tụ Liên Xô sang Ấn Độ và các nước khác ở châu Á.

Trả lời: Cuộc đi thăm của các lãnh tụ Liên Xô sang Ấn Độ, Miến Điện và Ápganixtan là một sự kiện quốc tế rất quan trọng. Cuộc đi thăm đó tăng cường thêm nhiều tình hữu nghị và sự hợp tác giữa ba nước ấy với Liên Xô. Cuộc đi thăm ấy chứng tỏ rõ ràng năm nguyên tắc chung sống hoà bình là rất đúng. Nó làm cho hoà bình được củng cố thêm nhiều: Một khi Liên Xô, Ấn Độ, Trung Quốc và các nước dân chủ khác, gồm hơn nửa dân số thế giới, đoàn kết lại thành một bức tường sắt để bảo vệ hoà bình, thì hoà bình chắc chắn được củng cố thêm rất nhiều.

Nhân dân Việt Nam đặc biệt hoan nghênh những lời tuyên bố chung của các vị lãnh tụ Liên Xô, Ấn Độ và Miến Điện về sự cần thiết phải triệt để thi hành Hiệp định Giơnevơ ở nước chúng tôi.

Hỏi: Suốt đời của Chủ tịch, Chủ tịch đã lãnh đạo một cuộc đấu tranh anh dũng chống chủ nghĩa thực dân, một cuộc đấu tranh đã được toàn thế giới khâm phục và là một nguồn khuyến khích cho tất cả những người yêu nước ở Châu Á. Theo ý kiến của Chủ tịch thì tình hình cuộc đấu tranh để xoá bỏ chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới hiện nay như thế nào?

Trả lời: Trước cuộc đấu tranh anh dũng giành tự do và độc lập và những thắng lợi của các dân tộc Á – Phi, chủ nghĩa thực dân đang sụp đổ nhanh chóng.

Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về các khối và các căn cứ quân sự do các nước đế quốc lập ra nhằm bao vây Trung Quốc, Đông – Nam Á, Ấn Độ và Trung Đông?

Trả lời: Những khối và những căn cứ quân sự đó là một mối đe doạ cho hoà bình ở Châu Á và toàn thế giới.

Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về phong trào đoàn kết các dân tộc Á – Phi hiện đang phát triển?

Trả lời: Đó là một điều rất tốt. Tôi chúc mong phong trào ấy ngày càng phát triển nhanh chóng và hoạt động mạnh mẽ hơn vì lợi ích của các dân tộc Châu Á và Châu Phi.

Hỏi: Việc lập lại hoà bình ở Việt Nam là một thắng lợi to lớn của cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam và của nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới. Trước những khó khăn to lớn đang ngăn trở việc hoàn thành độc lập và thống nhất nước Việt Nam, Chủ tịch nhận định như thế nào về triển vọng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để hoàn thành độc lập và thống nhất nước Việt Nam?

Trả lời: Dù khó khăn to lớn đến thế nào, chúng tôi tin chắc sẽ hoàn thành được độc lập và thống nhất đất nước chúng tôi bằng phương pháp hoà bình vì toàn thể nhân dân Việt Nam đều mong muốn như vậy và đều ủng hộ chúng tôi. Không gì có thể ngăn cản mặt trời mọc. Không ai có thể đi ngược lại ý nguyện của nhân dân.

Hỏi: Chủ tịch nhận định như thế nào về mối quan hệ hiện nay giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Ấn Độ và cần làm gì để phát triển mối quan hệ đó?

Trả lời: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Ấn Độ có quan hệ rất thân thiện với nhau và mối quan hệ đó đang tiếp tục ngày càng phát triển.

Hỏi: Chủ tịch muốn nhắn gửi điều gì cho nhân dân Ấn Độ nhân dịp năm mới?

Trả lời: Thay mặt nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin chúc người bạn thân của chúng tôi là nhân dân Ấn Độ được hưởng một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng.

Báo Nhân Dân, số 673, ngày 5-1-1956.

(Còn nữa)
Theo cpv.org.vn
Tâm Trang (st)