Trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ tuần báo Ấn Độ Thời đại mới (22-12-1955)

Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về kết quả cuộc đi thăm của các lãnh tụ Liên Xô sang Ấn Độ và các nước khác ở châu Á.

Trả lời: Cuộc đi thăm của các lãnh tụ Liên Xô sang Ấn Độ, Miến Điện và ápganixtan là một sự kiện quốc tế rất quan trọng. Cuộc đi thăm đó tăng cường thêm nhiều tình hữu nghị và sự hợp tác giữa ba nước ấy với Liên Xô. Cuộc đi thăm ấy chứng tỏ rõ ràng năm nguyên tắc chung sống hoà bình là rất đúng. Nó làm cho hoà bình được củng cố thêm nhiều: một khi Liên Xô, Ấn Độ, Trung Quốc và các nước dân chủ khác, gồm hơn nửa dân số thế giới, đoàn kết lại thành một bức tường sắt để bảo vệ hoà bình, thì hoà bình chắc chắn được củng cố thêm rất nhiều.

Nhân dân Việt Nam đặc biệt hoan nghênh những lời tuyên bố chung của các vị lãnh tụ Liên Xô, Ấn Độ và Miến Điện về sự cần thiết phải triệt để thi hành Hiệp định Giơnevơ ở nước chúng tôi.

Hỏi: Suốt đời của Chủ tịch, Chủ tịch đã lãnh đạo một cuộc đấu tranh anh dũng chống chủ nghĩa thực dân, một cuộc đấu tranh đã được toàn thế giới khâm phục và là một nguồn khuyến khích cho tất cả những người yêu nước ở châu á. Theo ý kiến của Chủ tịch thì tình hình cuộc đấu tranh để xoá bỏ chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới hiện nay như thế nào?

Trả lời: Trước cuộc đấu tranh anh dũng giành tự do và độc lập và những thắng lợi của các dân tộc Á – Phi, chủ nghĩa thực dân đang sụp đổ nhanh chóng.

Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về các khối và các căn cứ quân sự do các nước đế quốc lập ra nhằm bao vây Trung Quốc, Đông – Nam Á, Ấn Độ và Trung Đông?

Trả lời: Những khối và những căn cứ quân sự đó là một mối đe doạ cho hoà bình ở châu á và toàn thế giới.

Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết ý kiến về phong trào đoàn kết các dân tộc Á – Phi hiện đang phát triển?

Trả lời: Đó là một điều rất tốt. Tôi chúc mong phong trào ấy ngày càng phát triển nhanh chóng và hoạt động mạnh mẽ hơn vì lợi ích của các dân tộc châu á và châu Phi.

Hỏi: Việc lập lại hoà bình ở Việt Nam là một thắng lợi to lớn của cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam và của nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới. Trước những khó khăn to lớn đang ngăn trở việc hoàn thành độc lập và thống nhất nước Việt Nam, Chủ tịch nhận định như thế nào về triển vọng cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để hoàn thành độc lập và thống nhất nước Việt Nam?

Trả lời: Dù khó khăn to lớn đến thế nào, chúng tôi tin chắc sẽ hoàn thành được độc lập và thống nhất đất nước chúng tôi bằng phương pháp hoà bình vì toàn thể nhân dân Việt Nam đều mong muốn như vậy và đều ủng hộ chúng tôi. Không gì có thể ngăn cản mặt trời mọc. Không ai có thể đi ngược lại ý nguyện của nhân dân.

Hỏi: Chủ tịch nhận định như thế nào về mối quan hệ hiện nay giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Ấn Độ và cần làm gì để phát triển mối quan hệ đó?

Trả lời: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Ấn Độ có quan hệ rất thân thiện với nhau và mối quan hệ đó đang tiếp tục ngày càng phát triển.

Hỏi: Chủ tịch muốn nhắn gửi điều gì cho nhân dân Ấn Độ nhân dịp năm mới?

Trả lời: Thay mặt nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân tôi, tôi xin chúc người bạn thân của chúng tôi là nhân dân Ấn Độ được hưởng một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng.

—————————–

Báo Nhân dân, số 673, ngày 5-1-1956.
cpv.org.vn