Thư khen chị Phạm Thị Tỵ (11-6-1948)

Gửi cô Phạm Thị Tỵ, xã Hợp Tiến,

huyện Vũ Tiên, Thái Bình,

Cháu thi quốc ngữ đỗ thứ nhì, Bác gửi lời khen cháu và khuyên cháu gắng học thêm, sao cho lần sau thi đỗ thứ nhất. Bác lại mong cháu cùng các chị em xung phong trong cuộc thi đua ái quốc, làm cho nổi tiếng phụ nữ Thái Bình.

Bác hôn cháu
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 2, số 958, ngày 11-6-1948.
cpv.org.vn