Thư cảm ơn (5-1953)

Ngày 19-5, tôi tiếp được thư và điện mừng của

Quốc hội,

Chính phủ,

Mặt trận Liên – Việt,

Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam,

Đảng.

Điện mừng và báo cáo thành tích thi đua của các

Đoàn thể nhân dân,

Bộ đội,

Các đoàn dân công,

Các anh hùng và chiến sĩ thi đua,

Kiều bào ở nước ngoài,

Cá nhân đồng bào,

Các cháu thanh niên và nhi đồng.

Nhiều bầu bạn nước ngoài cũng có điện chúc thọ tôi.

Tôi trân trọng cảm ơn tất cả. Tôi xin báo cáo rằng tôi rất mạnh khoẻ và xin hứa với đồng bào, bộ đội và các bạn rằng: tôi quyết đưa tất cả tinh thần và sức lực để cùng đồng bào và bộ đội đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, đặng góp phần vào công cuộc bảo vệ hoà bình thế giới.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 5 nǎm 1953
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 115,
từ ngày 1 đến 5-6-1953.
cpv.org.vn

Advertisement