Thư gửi nhi đồng trong nước và ngoài nước nhân ngày 1-6 (1-6-1953)

Các cháu nhi đồng,

Hôm nay, Ngày nhi đồng quốc tế, Bác gửi lời thân ái thǎm các cháu nhi đồng trong nước, nhi đồng các nước bạn và nhi đồng thế giới. Bác chúc các cháu vui vẻ, mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, tiến bộ.

Bác đặc biệt gửi lời khen ngợi các cháu trong vùng tạm bị chiếm đã hǎng hái tham gia kháng chiến.

Bác gửi các cháu nhiều cái hôn.

Ngày 1 tháng 6 nǎm 1953
Bác Hồ

Báo Nhân dân, số 115,
từ ngày 1 đến 5-6-1953.
cpv.org.vn

Advertisement