Gửi cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh cựu binh (7-1953)

Nhân dịp Ngày Thương binh, tôi xin gửi một tháng lương của tôi và 50 cái khǎn tay do đồng bào phụ nữ Thái biếu tôi, nhờ cụ chuyển cho anh em thương binh với lời chào thân ái của tôi.

Tháng 7 nǎm 1953

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 7 nǎm 1953
BÁC

Báo Nhân dân, số 126,
từ ngày 26 đến 30-7-1953.
cpv.org.vn

Advertisement