Điện mừng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hoà nhân dân Ba Lan (21-7-1953)

Kính gửi đồng chí Bôlétlavơ Biêrút,
Thủ tướng nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan,

Nhân dịp ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan, nhân danh Chính phủ và nhân dân Việt Nam và cá nhân tôi, tôi xin gửi tới đồng chí Chủ tịch, Chính phủ và nhân dân Ba Lan lời chào mừng thân ái.

Chúng tôi phấn khởi theo dõi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Ba Lan đang tích cực tiến hành dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí và với sự giúp đỡ của Liên Xô vĩ đại. Chúng tôi chúc nhân dân Ba Lan đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa để góp phần giữ gìn hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Chủ tịch kiêm Thủ tướng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
HỒ CHÍ MINH

Báo Nhân dân, số 125,
từ ngày 21 đến 25-7-1953.
cpv.org.vn

Advertisement