Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2-9-1956)

Đồng bào yêu quý,

Nhân dịp ngày Quốc khánh lần thứ 11, ngày lịch sử vẻ vang nhân dân ta thoát vòng nô lệ, giành lại độc lập, xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi thay mặt Đảng và Chính phủ thân ái chào mừng:

– Đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài,

– Cán bộ và đồng bào miền Nam tập kết ở miền Bắc,

– Bộ đội và công an nhân dân,

– Các chiến sĩ thi đua, toàn thể cán bộ và viên chức,

– Các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi thân ái an ủi các anh em thương binh, bệnh binh; hỏi thăm các gia đình quân nhân, các gia đình liệt sĩ.

Tôi cũng thay mặt đồng bào cảm ơn các nước anh em đã và đang hết lòng giúp đỡ chúng ta.

Nhân dịp này, tôi xin báo cáo tóm tắt tình hình hiện nay để đồng bào rõ:

– Chúng ta đều thấy rằng chủ nghĩa xã hội đã trở nên một hệ thống thế giới lớn mạnh. Chính sách hoà bình ngày càng được nhiều nước tán thành. Khu vực hoà bình ngày càng mở rộng. Phong trào giải phóng dân tộc ngày càng lên cao. Chủ nghĩa thực dân cướp nước ngày càng tan rã. Nói tóm lại, tình hình thế giới có lợi cho ta.

Tuy vậy, không phải bọn đế quốc gây chiến đã bỏ âm mưu phá hoại hoà bình; cho nên nhân dân ta cùng nhân dân thế giới phải luôn luôn nâng cao cảnh giác.

– Trong hai năm qua, nước ta đã giữ vững được hoà bình. Thắng lợi đó là do toàn dân ta cố gắng phấn đấu, do nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới ủng hộ ta và một phần cũng do sự nỗ lực của Uỷ ban giám sát và kiểm soát quốc tế đứng đầu là ấn Độ.

Từ ngày hoà bình được lập lại, ởmiền Bắc, mặc dù nhiều khó khăn, ta đã thu được nhiều thành tích.

Cuộc cải cách ruộng đất căn bản đã thành công, hơn 8 triệu đồng bào nông dân lao động đã được chia ruộng đất; nông dân đã làm chủ nông thôn, phong trào đổi công đang mở rộng.

Nhờ sự hy sinh cố gắng của công nhân, ta đã khôi phục những xí nghiệp cũ và xây dựng một số nhà máy mới. Trật tự an ninh được giữ vững. Trường học mở thêm nhiều, bình dân học vụ phát triển mạnh.

Đồng bào Tây Bắc và Việt Bắc đã thành lập tốt đẹp hai khu tự trị.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn gian khổ, đồng bào miền Nam ta vẫn giữ vững phong trào đấu tranh anh dũng đòi tự do dân chủ, đòi thống nhất nước nhà, thật xứng đáng là Thành đồng Tổ quốc.

Về mặt ngoại giao, ta đã thắt chặt thêm mối quan hệ với các nước anh em và gây tình thân thiện với các nước láng giềng.

Đó là những thành tích quan trọng của nhân dân ta trong hai năm qua.

*

*     *

Song bên cạnh những thắng lợi lớn ấy, ta cũng đã phạm một số sai lầm khuyết điểm lớn. Nhưng chúng ta có quyết tâm sửa chữa và nhất định sửa chữa được.

Công việc trước mắt của chúng ta hiện nay là ra sức phấn đấu để hoàn thành những nhiệm vụ chủ chốt sau đây:

Củng cố miền Bắc ngày càng vững mạnh, kiên quyết đấu tranh đòi đối phương thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ để thực hiện thống nhất nước nhà.

Muốn như thế, chúng ta phải:

– Kiên quyết sửa chữa những sai lầm, như những sai lầm trong việc cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức;

– Kiện toàn và phát triển chế độ dân chủ;

– Thi đua hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước năm 1956;

– Quyết tâm cải thiện dần dần đời sống của nhân dân, trước hết là của công nhân, bộ đội, cán bộ và viên chức;

– Kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đang phá hoại Hiệp định Giơnevơ và âm mưu trường kỳ chia cắt nước ta;

– Kiên quyết đấu tranh lập lại quan hệ bình thường Nam Bắc, tiến đến thống nhất nước nhà.

*
* *

Để làm tròn nhiệm vụ ấy, toàn dân ta phải đoàn kết rộng rãi hơn nữa trong Mặt trận Tổ quốc.

Cán bộ phải đoàn kết nhất trí, giữ vững đạo đức cần, kiệm, liêm, chính; kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí; hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Chính phủ và pháp luật của Nhà nước.

Các tầng lớp nhân dân ta – công nhân, nông dân, lao động trí óc, các nhà công thương, đồng bào thiểu số – ai nấy hãy làm tròn nghĩa vụ của người công dân, người chủ nước nhà; giúp chính quyền giữ gìn trật tự, an ninh, tăng cường đoàn kết, giúp sức và giám đốc cán bộ đẩy mạnh mọi công tác.

Lực lượng của nhân dân ta mạnh mẽ.

Sức sống của chế độ ta dồi dào.

Tính chất của chính quyền ta tốt đẹp.

Toàn dân ta từ Nam đến Bắc đoàn kết chặt chẽ, tin tưởng một lòng, đấu tranh bền bỉ; lại có các nước anh em khảng khái giúp đỡ, các nước bầu bạn ủng hộ, đồng tình. Chúng ta nhất định vượt qua được mọi khó khăn. Nước nhà ta nhất định sẽ thống nhất.

Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm!

Ngày 2 tháng 9 năm 1956
HỒ CHÍ MINH

————————–

Báo Nhân dân, số 912, ngày 2-9-1956.
cpv.org.vn