Lời đáp trong lễ trình quốc thư của Đại sứ nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ (30-8-1956)

Thưa đồng chí Đại sứ,

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh việc Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ đã quyết định nâng chức Công sứ đặc mệnh toàn quyền của đồng chí lên hàng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và tôi rất vui lòng nhận bản quốc thư của Chủ tịch đoàn Quốc hội nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ uỷ nhiệm đồng chí làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tôi xin cảm ơn những lời chúc mừng thành khẩn của đồng chí.

Tuy cách xa nhau, nhưng nhân dân hai nước chúng ta rất yêu mến nhau và luôn luôn ủng hộ lẫn nhau. Nhân dân và Chính phủ Mông Cổ luôn luôn tận tình giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong công cuộc khôi phục kinh tế cũng như trong việc đấu tranh giành thống nhất đất nước. Tình nghĩa anh em của nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển không ngừng, vì chúng ta là trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa và dân chủ nhân dân, đấu tranh cho hoà bình thế giới do Liên Xô lãnh đạo.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí nhận chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong khi thi hành nhiệm vụ, đồng chí sẽ luôn luôn được sự tích cực giúp đỡ của nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Nhân dịp này, tôi xin đồng chí chuyển lời chào thân ái nhất, nồng nhiệt nhất của nhân dân Việt Nam và chúng tôi đến đồng chí Chủ tịch Chủ tịch đoàn Quốc hội nước Cộng hoà Nhân dân Mông Cổ và nhân dân Mông Cổ.

—————————–

Đọc ngày 30-8-1956.
Báo Nhân dân, số 911, ngày 1-9-1956.
cpv.org.vn