Tag Archive | Lào Cai

Gặp người làm nên kỷ lục Cuộc thi “Bác Hồ với Lào Cai – Lào Cai làm theo lời Bác dạy”

Bác với nhân dânBác Hồ với nhân dân ở chiến khu Việt Bắc

Tiếp tục đọc