Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1969 – Tháng 3)

VN-HCM

Tháng 3, ngày 1

6 giờ 45, các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khoẻ theo thường lệ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi sáng, Người làm việc với đồng chí Hà Huy Giáp về những gương người tốt, việc tốt và nghe báo cáo về gương người tốt, việc tốt của đồng bào miền Nam.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần hỏi về tình hình máy bay Mỹ hoạt động trinh sát ở các vùng Khu IV.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 2

Buổi sáng, các bác sĩ đông y vào bấm huyệt cho Người.

Buổi chiều, tại Phủ Chủ tịch, Người gặp mặt thân mật chị Huỳnh Thị Kiên, du kích Duy Xuyên bị địch bắt tra tấn dã man, chặt cụt chân nhưng vẫn không khai.

16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Người hỏi thăm tình hình máy bay Mỹ trinh sát và bắn phá các tỉnh Quảng Bình, Vĩnh Linh và căn dặn một số việc phải làm để tránh thiệt hại cho dân.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Sách Từ bến Nhà Rồng đến đền Long Đức, Nxb. Cửu Long, 1990, tr. 130-131.

Tháng 3, ngày 3

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến kiểm tra mắt theo thường lệ.

16 giờ 30, Người tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm và báo cáo một số công việc. Người hỏi thăm tình hình máy bay địch trinh sát vùng Quảng Bình.

19 giờ 30, Người để các bác sĩ Đông y vào kiểm tra
sức khỏe.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Luật sư Trịnh Đình Thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam12 báo tin đã nhận được bức thư đầu xuân của Luật sư gửi Người. Bức điện có đoạn: “…Sự ra đời và những hoạt động tích cực của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam do Chủ tịch lãnh đạo là một thắng lợi rực rỡ của lòng yêu nước và sức mạnh toàn dân đoàn kết chống Mỹ, cứu nước”.

– Báo Nhân dân, số 5440, ngày 6-3-1969.

Tháng 3, trước ngày 8

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho một số phụ nữ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và phục vụ chiến đấu12).

– Báo Nhân dân, số 5442, ngày 8-3-1969.

Tháng 3, trước ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những phụ nữ được công nhận danh hiệu “Dũng cảm, đảm đang chống Mỹ, cứu nước”13).

– Báo Nhân dân, số 5444, ngày 10-3-1969.

Tháng 3, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tây bức chân dung của Người với hàng chữ: “Khuyên cán bộ một lòng một dạ phục vụ nhân dân, chúc đồng bào các dân tộc đoàn kết chặt chẽ, sản xuất tốt, chiến đấu giỏi, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

–   Bác Hồ với Hà Tây, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Hà Tây biên soạn, 1995.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 12

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến khám mắt.

10 giờ, Người làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện khen đồng bào, cán bộ và chiến sĩ miền Nam đánh giỏi thắng to trong dịp đầu Xuân Kỷ Dậu. Nội dung bức điện có đoạn:

“Giặc Mỹ đã thua nặng. Nhưng chúng vẫn chưa bỏ dã tâm xâm lược, chưa chịu rút quân ra khỏi nước ta.

Vậy ta phải tiếp tục đánh mạnh, đánh đau, đánh cho đến khi Mỹ, ngụy thất bại hoàn toàn, cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng”.

– Báo Nhân dân, số 5451, ngày 17-3-1969.

Tháng 3, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo Lai Châu, số 249, ngày 17-3-1969, trong mục “Người tốt, việc tốt”, có biểu dương đồng chí Đào Duy Thoa, chiến sĩ thi đua ngành lâm nghiệp, công nhân đội vận chuyển tre thuộc Lâm trường Mường Tiên (Lai Châu), Người đã gửi tặng đồng chíThoa một huy hiệu của Người.

– Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lai Châu, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Lai Châu, 1984, tr.108

Tháng 3, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Rumani nhân dịp các đồng chí được bầu lại giữ các chức vụ trong Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng và Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Rumani.

– Báo Nhân dân, số 5453, ngày 19-3-1969.

Tháng 3, ngày 19

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh được các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

16 giờ, Người tiếp, mời cơm các đồng chí Phạm Hùng, Hoàng Văn Thái và nghe báo cáo về tình hình miền Nam.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 3, ngày 20

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo về tình hình quân sự.

Trong ngày, các bác sĩ hội chẩn, kiểm tra sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và bàn kế hoạch kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho Người.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 25

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào “Ba sẵn sàng”14).

– Báo Nhân dân, số 5460, ngày 26-3-1969.

Tháng 3, trước ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những người có thành tích xuất sắc trong công tác hậu phương và phục vụ chiếnđấu15).

– Báo Nhân dân, số 5462, ngày 28-3-1969.

Tháng 3, ngày 28

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe.

– Báo Nhân dân, số 5462, ngày 28-3-1969.

Tháng 3, trước ngày 30

Nhân dịp ngành dệt mở Hội nghị tổng kết phong trào thi đua sản xuất thêm “mười triệu mét vải vì miền Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào này16).

– Báo Nhân dân, số 5464, ngày 30-3-1969.

Tháng 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới các đồng chí P.Phêđôxêép, Giám đốc Viện Mác – Lênin trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô – Mátxcơva, cảm ơn Viện đã mời Người sang dự Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Quốc tế Cộng sản.

Trong điện, Người thông báo về điều kiện đặc biệt, Người không sang dự Hội nghị được và gửi lời chúc Hội nghị thành công.

– Bản sao bức điện lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Phiđen Caxtơrô Rudơ và gửi biếu đồng chí Phiđen một chiếc gạt tàn thuốc lá làm bằng xác máy bay Mỹ do các chiến sĩ giải phóng miền Đông Nam Bộ đã gửi biếu Người.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)