Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1968 – Tháng 9)

VN-HCM

Tháng 9, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đặt vòng hoa và tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội. Cùng đi với Người có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 5257, ngày 3-9-1968.

Tháng 9, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Rêuyniông (Đông Phi) do Tổng Bí thư Đảng Pôn Vécgiét dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

Trong ngày, tại Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh kỷ niệm lần thứ 23 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng ngày, Người đã gửi một lẵng hoa tặng Đội cảnh sát khu vực 4, khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Chính phủ tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ 23 Cách mạng Tháng Tám và chào mừng Quốc khánh 2-9.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, Sở Văn hóa và Thông tin Hà Nội, 1985, tr.61.

–   Báo Nhân dân, số 5257, ngày 3-9-1968.

Tháng 9, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các cháu dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc.

 Sách Bác Hồ với Bình – Trị – Thiên, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Tỉnh uỷ Bình – Trị – Thiên, 1977, tr.76.

Tháng 9, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho công nhân và cán bộ Mỏ than Cọc 6 báo tin rằng Người đã nhận được báo cáo Mỏ than Cọc 6 hoàn thành thắng lợi vượt mức chỉ tiêu cả năm 1968 vào ngày 17-8.

Người căn dặn công nhân và cán bộ Mỏ than Cọc 6 luôn luôn đoàn kết, cố gắng hơn nữa để thu được nhiều thành tích thực hiện lời hứa với Người.

 Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Bungari nhân kỷ niệm lần thứ 24 Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Bungari.

– Bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 5262, ngày 9-9-1968.

Tháng 9, ngày 8

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, nhờ các vị chuyển lời khen ngợi của Người đến đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam đã nêu cao tinh thần liên tục tiến công, liên tục đánh thắng, làm cho thế ta thêm vững, sức ta thêm mạnh.

Người tin tưởng rằng quân và dân miền Nam anh hùng sẽ quyết vượt mọi khó khăn, gian khổ, anh dũng và bền bỉ chiến đấu, nhất định sẽ giành được thắng lợi to lớn hơn nữa.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ ta gửi điện mừng Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 Quốc khánh Triều Tiên.

– Báo Nhân dân, số 5262, ngày 9-9-1968.

Tháng 9, trước ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chào mừng Hội nghị bất thường của Tổ chức đoàn kết nhân dân Á – Phi họp ở Lơke (Ai Cập) và cảm ơn sự ủng hộ của Tổ chức đoàn kết nhân dân Á – Phi đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân ta.

Bức điện có đoạn nêu rõ lập trường của nhân dân ta: “Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phải chấm dứt xâm lược miền Nam Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam, để nhân dân miền Nam giải quyết lấy công việc nội bộ của mình; Mỹ phải công nhận Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và nói chuyện với Mặt trận về những vấn đề có liên quan ở miền Nam”.

Cuối bức điện, Người chúc Hội nghị thành công, chúc tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân các nước Á – Phi trong sự nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới ngày càng củng cố và phát triển.

– Báo Nhân dân, số 5262, ngày 9-9-1968.

Tháng 9, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba do nữ đồng chí Ayđê Xantamaria Quatơrađốt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Nha Văn hóa châu Mỹ làm trưởng đoàn sang thăm Việt Nam.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho 10 chiến sĩ nuôi quân giỏi, hết lòng phục vụ bộ đội 1).

– Báo Nhân dân, số 5263, ngày 10-9-1968.

Tháng 9, trước ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu của Người thưởng cho các thầy, cô giáo có tinh thần dũng cảm, hết lòng vì học sinh 2).

– Báo Nhân dân, số 5264, ngày 11-9-1968.

Tháng 9, ngày 11

 16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ thân mật ba chiến sĩ dân quân Quảng Bình (Trần Thị Bưởi, Nguyễn Thị Xuân, Trương Thị Khuê) vừa dự Đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới ở Xôphia về đến Hà Nội.

Người thăm hỏi tình hình sinh hoạt của bà con Quảng Bình ở dưới hầm tránh bom, đạn Mỹ.

Người hỏi:

– “Bà con ta ăn có no không?”

Các chiến sĩ trả lời:

– Thưa Bác, mỗi đầu người bình quân 16kg thóc một tháng. Còn sắn, khoai, muốn ăn lúc nào cũng sẵn….

Người vui vẻ nói:

– “Thế là tốt, ăn no, đánh Mỹ giỏi là tốt”.

Cuối buổi gặp, Người gói cho mỗi chiến sĩ một gói kẹo để về làm quà cho anh chị em ở nhà. Sau đó, Người nói:

– “Nghe đồn dân quân Quảng Bình, Vĩnh Linh hát hay lắm. Giờ các cháu hát cho Bác nghe, mỗi người một bài”.

Ba chiến sĩ dân quân hát xong, Người cho chụp ảnh cùng với Người, mỗi người một lần đứng gần bên Chủ tịch.

– Sách Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1984, tr. 245-247.

– Sách Bông hồng của Bác, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1985, tr.107.

Tháng 9, ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội nghị cán bộ miền Nam.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 9, ngày 13

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Song Hào, Thiếu tướng Lê Hiến Mai dự buổi biểu diễn nghệ thuật. Người mời ba nữ dân quân Quảng Bình Trần Thị Bưởi, Nguyễn Thị Xuân, Trương Thị Khuê cùng dự.

–   Sách Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1984, tr. 248.

Tháng 9, ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị bàn việc đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ ta đi dự Quốc khánh Triều Tiên, đi thăm Liên Xô và nghe báo cáo về tình hình miền Nam.

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 9, ngày 16

 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện nhờ Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam chuyển lời thăm hỏi của Người và của đồng bào miền Bắc tới đồng bào miền Trung bị bão lụt gây nhiều thiệt hại và kêu gọi đồng bào chiến sĩ đoàn kết thì sẽ thắng thiên tai cũng như thắng địch họa.

Trưa, Người mời ba nữ dân quân Quảng Bình ăn cơm. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng dự.

–   Báo Nhân dân, số 5270, ngày 17-9-1968.

–   Sách Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1984, tr. 250-251.

Tháng 9, trước ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho một số đồng bào, chiến sĩ đất lửa Vĩnh Linh, Quảng Bình đã dũng cảm, kiên cường đánh Mỹ 3).

– Báo Nhân dân, số 5271, ngày 18-9-1968.

Tháng 9, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Ngài Môđibô Câyta, Tổng thống nước Cộng hòa Mali, nhân kỷ niệm lần thứ 8 ngày Tuyên bố độc lập của Mali, cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Mali đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta và khẳng định “Nhân dân Việt Nam luôn luôn đứng bên cạnh nhân dân Mali và triệt để ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Mali chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới để củng cố độc lập dân tộc và xây dựng nước Mali phồn vinh, góp phần giữ gìn hòa bình ở châu Phi và trênthế giới”.

– Báo Nhân dân, số 5275, ngày 22-9-1968.

Tháng 9, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Liên Xô nhân dịp Liên Xô phóng thành công Trạm tự động Thăm dò 5 bay vòng quanh mặt trăng và trở về trái đất an toàn.

– Báo Nhân dân, số 5278, ngày 25-9-1968.

Tháng 9, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Ngài Ápđun Rátman Iriani, Chủ tịch Hội đồng nước Cộng hòa Arập Yêmen, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 6 Quốc khánh Yêmen.

– Báo Nhân dân, số 5279, ngày 26-9-1968.

Tháng 9, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên báo cáo về tình hình giáo dục.

Tối, Người cùng một số cán bộ, chiến sĩ phục vụ trong Phủ Chủ tịch xem Đoàn Sân khấu điện ảnh biểu diễn.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 9, ngày 29

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam gửi điện mừng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhân kỷ niệm lần thứ 19 Quốc khánh Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

 – Báo Nhân dân, số 5284, ngày 1-10-1968.

Tháng 9, ngày 30

 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống Átmét Xêcu Turê nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 ngày Tuyên bố độc lập của nước Cộng hòa Ghinê. Nhân dịp này, Người chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ghinê đã ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa và tất thắng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.

– Báo Nhân dân, số 5285, ngày 2-10-1968.

Tháng 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới bà Inđira Găngđi, Thủ tướng nước Cộng hoà Ấn Độ, cảm ơn về bức thư ngày 3-7-1968 của Thủ tướng Ấn Độ gửi cho Người. Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn: “Tôi rất cảm ơn nhân dân Ấn Độ anh em đã đồng tình với cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Rõ ràng rằng đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam đã chà đạp cực kỳ thô bạo các quyền dân tộc của nhân dân Việt Nam, đó cũng là một đe dọa hết sức nghiêm trọng đối với hoà bình ở châu Á và thế giới.

Mỹ xâm lược Việt Nam thì con đường đúng đắn duy nhất để lập lại hoà bình ở Việt Nam là Mỹ phải lập tức chấm dứt xâm lược. Đó là một chân lý không ai có thể chối cãi được”.

 – Bản gốc thư lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisements