Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1968 – Tháng 10)

VN-HCM

Tháng 10, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về đề án đấu tranh ngoại giao trong thời gian tới. Người nhắc nhở phải cẩn thận, tranh thủ thời cơ này để tấn công ngoại giao nhưng phải chuẩn bị tốt về quân sự, đồng thời phải nói rõ chủ trương cho anh em ở miền Nam và ở Pari rõ.

– Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 10, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục họp Bộ Chính trị thảo luận đề án đấu tranh ngoại giao trong thời gian tới. Người lưu ý nếu Mỹ ngừng ném bom nhưng chiến tranh vẫn diễn ra ở miền Nam, Mỹ vẫn có thể ném bom trở lại miền Bắc, nên ta phải chuẩn bị sẵn sàng.

– Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 10, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp báo cáo về vấn đề đào tạo.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 10, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Hội nghị tổng kết lần thứ nhất của bộ đội Đặc công. Người tặng binh chủng Đặc công 16 chữ “đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”.

–   Sách Lịch sử bộ đội đặc công, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1987, t.1, tr.340.

Tháng 10, ngày 6

 Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta gửi điện mừng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Đức nhân dịp kỷ niệm lần thứ 19 ngày thành lập Cộng hòa Dân chủ Đức.

– Báo Nhân dân, số 5290, ngày 7-10-1968.

Tháng 10, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn quay phim Bungari đang tham quan và công tác tại miền Nam.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự hội ý Bộ Chính trị về việc đoàn đại biểu Chính phủ ta do Thủ tướng Phạm Văn Đồng sẽ đi làm việc ở một số nước xã hội chủ nghĩa.

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Cần phải chăm sóc trâu bò trong vụ rét sắp tới, ký bút danh T.L., đăng báo Nhân dân, số 5292, biểu dương nhiều hợp tác xã, các cụ phụ lão và các em thiếu niên đã chăn nuôi tốt trâu bò béo khỏe và chỉ rõ: “Việc chăm sóc tốt trâu bò là nhiệm vụ chung của cả hợp tác xã. Các cán bộ địa phương đều ra sức làm tốt. Đó cũng là một cách thiết thực của đồng bào nông dân ở hậu phương tham gia sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước”.

– Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

–   Báo Nhân dân, số 5292, ngày 9-10-1968.

Tháng 10, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp báo cáo về việc thư gửi đầu năm học mới.

Chiều, Người gặp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng Nguyễn Hữu Mai về kế hoạch gặp đại biểu than Hòn Gai.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 10, ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một cán bộ lãnh đạo của Tổng cục Chính trị xem Đoàn Văn công Quân đội biểu diễn.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 10, trước ngày 14

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Ngài Quatan Môhamét An Saabi, Tổng thống nước Cộng hòa nhân dân Nam Yêmen, nhân lễ mừng lần thứ nhất Quốc khánh Cộng hòa nhân dân Nam Yêmen.

– Báo Nhân dân, số 5279, ngày 14-10-1968.

Tháng 10, ngày 14

Chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về đối ngoại.

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 10, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân, nhân viên, học sinh, sinh viên, nhân dịp bắt đầu năm học mới.

Người thân ái gửi lời thăm hỏi tới các thầy giáo, cô giáo, các cháu học sinh và tỏ ý vui mừng trước tinh thần khắc phục khó khăn của các thầy, các cô và các cháu, mặc dù chiến tranh đánh phá của giặc Mỹ đang diễn ra rất ác liệt, vẫn phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt.

Nhân dịp vào đầu năm học mới, Người căn dặn thầy và trò những nhiệm vụ cụ thể và nhấn mạnh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”.

Cuối thư, Người viết: “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta, do đó các ngành, các cấp đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp giáo dục của ta lên những bước phát triển mới”.

– Báo Nhân dân, số 5299, ngày 16-10-1968.

Tháng 10, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Anbani, Ăngve Hốtgia nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 60.

– Báo Nhân dân, số 5299, ngày 16-10-1968.

Tháng 10, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 119-LCT, truy tặng:

– 15 Huân chương Chiến công hạng Nhì.

– 45 Huân chương Chiến công hạng Ba.

cho 60 liệt sĩ Quân đội nhân dân và dân quân, tự vệ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu.

–   Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 10, trước ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu của Người tặng 12 cảnh sát và chiến sĩ công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn trật tự an ninh, chiến đấu và phục vụ chiến đấu giỏi 4).

– Báo Nhân dân, số 5301, ngày 18-10-1968.

Tháng 10, ngày 18

Từ 15 giờ – 16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội ý với Bộ Chính trị về vấn đề đối ngoại và vấn đề miền Nam.

– Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 10, ngày 19

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về tình hình đàm phán ở Hội nghị Pari.

Chiều, Người xem đoàn văn công Tổng cục Chính trị biểu diễn một số tiết mục mới.

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

–   Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 10, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi chiến sĩ và cán bộ Cồn Cỏ chỉ trong một giờ, liên tiếp bắn rơi ba máy bay giặc Mỹ.

Người căn dặn chiến sĩ và cán bộ Cồn Cỏ hãy luôn luôn nâng cao cảnh giác, chiến đấu thật giỏi… cùng quân dân cả nước quyết đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

– Báo Nhân dân, số 5304, ngày 21-10-1968.

Tháng 10, ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về đàm phán với Mỹ ở Hội nghị Pari. Cuối buổi họp, Người nhắc nhở nên có cách tuyên truyền mạnh ở Pari.

– Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 10, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp Môhamét Ápđalahi Unkhacxi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Cộng hòa Hồi giáo Môritani tại Việt Nam.

– Báo Nhân dân, số 5310, ngày 27-10-1968.

Tháng 10, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nghe đồng chí Nguyễn Văn Linh báo cáo về tình hình miền Nam. Sau đó, Người mời đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng ăn cơm.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 10, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nghe đồng chí Lê Đức Anh báo cáo về tình hình chiến sự miền Nam. Sau đó, Người mời đồng chí Lê Đức Anh cùng ăn cơm.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 10, trước ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng huy hiệu của Người cho cụ Trần Đình Lại, xã viên Hợp tác xã Hồng Thanh, Noọng Luống, Điện Biên về thành tích chăn nuôi giỏi và làm phân bón lúa tốt.

– Báo Lai Châu, ngày 28-10-1968.

Tháng 10, ngày 29

9 giờ đến 10 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Bộ Chính trị báo cáo về việc chuẩn bị cho Hội nghị Pari và vấn đề nhân sự của Mặt trận Dân tộc giải phóng đi dự Hội nghị Pari. Người nhắc cần đề phòng việc Mỹ đòi ngừng đánh ở miền Nam để đả kích ta hoặc sẽ ném bom trở lại và nhắc phải tuyên truyền việc đoàn của Mặt trận Dân tộc giải phóng đi Pari.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Bí thư Thành ủy Hà Nội báo cáo về tình hình trị an của Hà Nội.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 125-LCT, bổ nhiệm:

– Ông Lương Xướng làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Cộng hoà nhân dân Bungari thay ông Phạm Ngọc Quế.

– Ông Phạm Ngọc Quế làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại nước Cộng hòa Arập Xyri thay ông Lương Xướng.

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

–   Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

–   Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 10, ngày 30

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng nhân kỷ niệm ngày sinh của Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Xămđéc Nôrôđôm Xihanúc.

– Báo Nhân dân, số 5326, ngày 12-11-1968.

Tháng 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Hội trường Ba Đình nghe các chiến sĩ miền Nam báo công, kể chuyện chiến đấu.

–   Sách Uống nước nhớ nguồn, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1973, tr.403.

Tháng 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện mừng các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Angiêri Dân chủ và nhân dân, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 14 Quốc khánh Angiêri.

– Báo Nhân dân, số 5315, ngày 1-11-1968.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)