Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1968 – Tháng 11)

VN-HCM

Tháng 11, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về công tác đấu tranh ngoại giao với Mỹ ở Hội nghị Pari.

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 11, ngày 2

15 giờ tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người xem phim cùng cán bộ trong Văn phòng Phủ Chủ tịch.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 3

10 giờ, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Hoàng Tùng.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước nhân sự kiện Chính phủ Mỹ buộc phải tuyên bố chấm dứtném bom, bắn phá không điều kiện trên toàn lãnh thổ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong Lời kêu gọi, sau khi nêu bật ý nghĩa thắng lợi to lớn của nhân dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, và đặc biệt là đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, Người nhận định về nguyên nhân đưa đến những thắng lợi hết sức quan trọng đó là tinh thần dũng cảm bất khuất, ý chí đoàn kết chặt chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng của quân và dân ta trên cả hai miền Nam – Bắc và khẳng định: “Thắng lợi đó là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta”; “Đó cũng là thắng lợi của nhân dân các nước anh em và bè bạn ta khắp năm châu”.

Người chỉ rõ “nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết chiến quyết thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc” và khẳng định quyết tâm của quân và dân ta: “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. Người nêu rõ lập trường của nhân dân ta lúc này là: kiên quyết đòi Mỹ phải rút hết quân đội ra khỏi miền Nam, vĩnh viễn từ bỏ mọi hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, chỉ khi đó mới có hòa bình thực sự ở Việt Nam.

Cuối Lời kêu gọi, Người viết: “Trước mắt chúng ta còn nhiều gian khổ hy sinh, nhưng sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của nhân dân ta đang tiến mạnh đến ngày thắng lợi. Tổ quốc đang kêu gọi chúng ta hăng hái tiến lên, đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”.

– Báo Nhân dân, số 5317, ngày 3-11-1968.

Tháng 11, ngày 4

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

15 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Lê Hiến Mai nghe báo cáo về tình hình mỏ than.

17 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người tiếp Đại diện Trung Quốc tại Việt Nam. Cùng tiếp có Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Trong ngày, Người làm việc với đồng chí Lê Văn Lương và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam để dặn dò về việc phòng không cho nhân dân.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 11, ngày 5

10 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhà báo Pháp. Cùng tiếp có Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

14 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Lê Văn Lương.

15 giờ 15, Người làm việc với đồng chí Trường Chinh.

15 giờ 30, Người cùng đồng chí Trường Chinh làm việc với Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh.

Trong ngày, Người cùng các vị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ ta gửi điện mừng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Liên Xô nhân dịp kỷ niệm lần thứ 51 Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Báo Nhân dân, số 5321, ngày 7-11-1968.

–   Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 11, ngày 6

15 giờ tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 7

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Lê Văn Lương vào thăm sức khoẻ của Người.

7 giờ 30, Người tiếp một cán bộ Bộ Nội thương.

8 giờ, Người tiếp đồng chí đại biểu Trung Quốc tại Phủ Chủ tịch. Cùng tiếp có Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

10 giờ 30, Người tiếp đồng chí Trần Bửu Kiếm. Cùng tiếp có Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Sau đó, Thủ tướng và đồng chí Trần Bửu Kiếm ở lại ăn cơm với Người.

15 giờ, Người họp Bộ Chính trị bàn về việc đấu tranh với Mỹ sau ngày bầu cử Tổng thống ở Mỹ. Người nhấn mạnh đến việc phải nghiên cứu kỹ sức ta thế nào và phải đánh cho tốt.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–  Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 11, ngày 8

15 giờ, tại Nhà sàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

17 giờ, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Xămđéc Nôrôđôm Xihanúc nhân kỷ niệm lần thứ 15 ngày Quốc khánh Campuchia.

Sau khi nhiệt liệt chào mừng thắng lợi của nhân dân Khơme, Người chỉ rõ thắng lợi của nhân dân Việt Nam cũng là “thắng lợi của tìnhđoàn kết giữa nhân dân các nước Đông Dương” và khẳng định “chính sách trước sau như một của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là tôn trọng độc lập, chủ quyền, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ Vương quốc Campuchia trong biên giới hiện tại”.

Cuối bức điện có đoạn: “Chúng tôi tin tưởng rằng ngày nay cũng như ngày mai, hai nước chúng ta mãi mãi vẫn là những người bạn thân thiết, quyết chiến, quyết thắng kẻ thù chung là đế quốc Mỹ để bảo vệ nền độc lập và tự do, xây dựng mỗi nước theo con đường riêng của mình”.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 5323, ngày 9-11-1968.

Tháng 11, ngày 9

Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về đấu tranh ngoại giao với Mỹ và một số vấn đề quan hệ quốc tế.

10 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ nước Cộng hoà Dân chủ Đức đến chào Người trước khi về nước. Cùng tiếp khách có Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

18 giờ 30, Người tiếp chị Trang Nhung và hai chiến sĩ văn công quân giải phóng miền Nam vào thăm Người.

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người xem phim cùng một số cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 11, ngày 10

9 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp chị Trần Thị Tuyết vào thăm sức khoẻ và ăn cơm trưa cùng với Người.

17 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe đồng chí Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam và Lê Đức Anh báo cáo về tình hình miền Nam và cùng ăn cơm với Người.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 11, ngày 11

8 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

17 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người tiếp Đại sứ Liên Xô và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 12

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem phim tại Phủ Chủ tịch.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 13

9 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Tố Hữu, Phụ trách công tác Tuyên huấn của Đảng.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 14

8 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Lê Đức Thọ 5) đến báo cáo và chào Người trước khi đi Pari. Người đã căn dặn đồng chí Lê Đức Thọ một số vấn đề trong cuộc đấu tranh ngoại giao với Mỹ.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ 40, Người làm việc với một đồng chí cán bộ Campuchia, cùng tiếp có đồng chí Lê Văn Lương.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 11, ngày 15

14 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Duẩn – Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Mai – Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng để bàn nội dung cuộc gặp mặt đại biểu công nhân ngành than.

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp 30 anh chị em công nhân có nhiều thành tích của ngành than. Sau khi hỏi thăm sức khoẻ các đại biểu, Người hoan nghênh những kết quả bước đầu của ngành than, nêu bật vị trí quan trọng của than trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vàxây dựng xã hội chủ nghĩa và chỉ rõ sản lượng than gần đây giảm chủ yếu là công tác quản lý và tổ chức kém. Người căn dặn anh chị em phải thật thà phê bình và tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu đưa mức sản xuất than lên vì sản xuất than cũng như đánh giặc phải có nhiệt tình cách mạng, tinh thần yêu nước và làm chủ xí nghiệp. Người cũng chỉ ra rằng công nhân phải tham gia quản lý, cán bộphải tham gia lao động, phải chống tham ô, lãng phí, đẩy mạnh thi đua yêu nước và chăm lo đời sống vật chất và văn hóa của công nhân.

Kết thúc, Người căn dặn phải chú ý tổ chức tốt việc phòng không và luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 5331, ngày 17-11-1968.

Tháng 11, ngày 16

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Thiết Hùng, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người xem phim cùng cán bộ trong Văn phòng Phủ Chủ tịch.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 17

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với chị Thu Ngà.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 18

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Thương.

15 giờ, Người họp Bộ Chính trị.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 19

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trung Thuỷ, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

10 giờ, Người tiếp Giáo sư Trần Hữu Tước – bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện Bạch Mai đến khám và kiểm tra họng cho Người.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ, Người tiếp chị Trần Thị Lý, cán bộ miền Nam ra Bắc chữa bệnh và vào thăm Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 20

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Phan Văn Sử, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với cán bộ phụ trách Ban Nông nghiệp về Điều lệ Hợp tác xã.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 21

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Trang.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

17 giờ, Người tiếp và ăn cơm với đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 22

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Phát, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà Angiêri Dân chủ và nhân dân.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 23

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Phạm Bình, Đại sứ Việt Nam tại nước Inđônêxia.

14h15, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ, Người tiếp một cán bộ miền Nam vào thăm Người tại Nhà sàn.

19 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem phim cùng cán bộ trong Văn phòng Phủ Chủ tịch.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 24

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Tố Hữu, cán bộ phụ trách công tác Tuyên huấn của Đảng.

9 giờ 30, Người tiếp và ăn cơm với cháu Hồng Minh, con gái của đồng chí Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

10 giờ 30, Người tiếp và ăn cơm với chị Tạ Thị Kiều.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 25

7 giờ 30 Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Xuân, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà Ai Cập Thống nhất kiêm Đại sứ tại nước Cộng hoà Ả Rập Yêmen.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 26

10 giờ, Người tiếp Giáo sư Trần Hữu Tước đến khám và kiểm tra họng cho Người.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

Buổi chiều, Người họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về quá trình làm việc với đoàn đại biểu Lào.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–  Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 11, ngày 27

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Ngô Mậu, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà Cuba.

9 giờ, Người tiếp một cán bộ miền Nam vào thăm và báo cáo công việc.

10 giờ, Người tiếp giáo sư Trần Hữu Tước, bác sĩ tai mũi họng đến xem và kiểm tra họng cho Người.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách. Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Môritani, Mốcta Un Đata, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 8 ngày Tuyên bố độc lập của nhân dân Môritani.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 5342, ngày 28-11-1968.

Tháng 11, ngày 28

 7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà Ấn Độ.

16 giờ, Người làm việc với các đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị cho buổi làm việc với các Đại sứ Liên Xô và Trung Quốc.

17 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người tiếp Đại sứ Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xôviết và Đại sứ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

18 giờ, Người tiếp đồng chí Hoàng Quốc Việt đến thăm, sau ở lại ăn cơm chiều cùng Người.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới bà Menba Écnanđê, Chủ tịch Uỷ ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam, cảm ơn về những lời chúc mừng của bà và Uỷ ban về thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong việc buộc đế quốc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện cuộc ném bom bắn phá trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bức điện có đoạn: “Thắng lợi này và những thắng lợi trước đây của chúng tôi đều gắn với sự ủng hộ và giúp đỡ tận tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba anh em cũng như của anh em, bầu bạn khắp năm châu”.

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ ta gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Anbani, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 24 ngày Giải phóng Anbani.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Bản thảo điện lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Báo Nhân dân, số 5343, ngày 29-11-1968.

Tháng 11, ngày 29

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà nhân dân Anbani.

8 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

9 giờ 30, Người tiếp một cán bộ của Đại sứ quán Trung Quốc vào làm việc.

15 giờ, Người họp Bộ Chính trị về tổ chức lễ truy điệu đồng chí Phạm Ngọc Thạch và nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng báo cáo chuyến đi thăm Trung Quốc và Liên Xô của đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu các dân tộc miền núi. Cuối buổi tiếp, Người đã chụp ảnh chung với các đại biểu.

–   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 11, ngày 30

 7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Hoàng Tú, Đại sứ Việt Nam tại nước Cộng hoà nhân dân Rumani.

9 giờ, Người làm việc với đồng chí Hoàng Sâm.

10 giờ, Người tiếp bác sĩ Trần Hữu Tước đến kiểm tra họng cho Người.

18 giờ 30, Người tiếp cháu Vân, cháu Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến thăm Người.

19 giờ, Người xem phim tại Phủ Chủ tịch. Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho cụ Y Bih Alêô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Phong trào tự trị Tây Nguyên, nhờ cụ chuyển tới đồng bào và chiến sĩ Tây Nguyên lời chúc mừng của Người nhân Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua, dũng sĩ lần thứ hai của lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng Tây Nguyên. Bức điện có đoạn: “Đồng bào và chiến sĩ Tây Nguyên đã đoàn kết càng phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, cố gắng không ngừng, phát huy mạnh mẽ thắng lợi đã giành được, luôn luôn nêu cao cảnh giác sẵn sàng đập tan mọi âm mưu của địch, ra sức củng cố và phát triển vùng giải phóng và phục vụ tiền tuyến”.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 5346, ngày 2-12-1968.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisements