Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 10 (Năm 1968 – Tháng 5)

Việt Nam - Hồ Chí MinhTháng 5, ngày 1

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Văn Lương.

6 giờ 30, Người ăn sáng cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí Lê Văn Lương.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia Đoàn Chủ tịch cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5 của nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Các cháu thiếu nhi đã mang hoa đến tặng Người và các vị trong Đoàn Chủ tịch.

Cuối buổi mít tinh, Chủ tịch cùng toàn thể những người tham dự mít tinh thông qua nghị quyết “hoàn toàn nhất trí với lập trường bốn điểm7của Chính phủ ta đã công bố ngày 3-4-1968”.

15 giờ, Người họp Bộ Chính trị.

20 giờ, các bác sĩ Trung Quốc vào điều trị và kiểm tra sức khoẻ cho Người.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Báo Nhân dân, số 5134, ngày 2-5-1968.

Tháng 5, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh bị mệt.

10 giờ 30, Người tiếp đồng chí Lê Đức Thọ, sau ở lại cùng ăn cơm.

14 giờ 30, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuẩn bị cho hội ý Bộ Chính trị.

15 giờ, Người hội ý Bộ Chính trị.

20 giờ, bác sĩ Việt Nam đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

Đêm, Người ho nhiều và có hiện tượng bị sốt.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Tư liệu của Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.64-65.

Tháng 5, ngày 3

6 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Lê Văn Lương và bác sĩ Phạm Ngọc Thạch vào thăm sức khoẻ của Người. Người không ăn bữa sáng, cơm trưa ăn được rất ít.

14 giờ, Người tiếp đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Phạm Ngọc Thạch.

15 giờ 15, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ 30, Người làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

17 giờ, Người làm việc với đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

20 giờ 15, Người tiếp đồng chí Lê Văn Lương.

21 giờ , y tá đến tiêm thuốc cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.65.

Tháng 5, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn bị mệt.

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

8 giờ, Người tiếp các bác sĩ Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ và điều trị cho Người.

10 giờ 15, đồng chí Xuân Thuỷ đến thăm, sau ở lại cùng ăn cơm trưa với Bác.

14 giờ 30, Người để các bác sĩ vào khám bệnh.

17 giờ, Người làm việc với đồng chí Lê Duẩn.

18 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Lê Văn Lương

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.67.

Tháng 5, ngày 5

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội ý Bộ Chính trị.

9 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đỡ mệt, Người gặp Hồ Văn Mên, dũng sĩ diệt Mỹ từ miền Nam mới ra Hà Nội.

15 giờ, Người tiếp đồng chí Song Hào và Trần Xuân Bách.

17 giờ, Người mời cơm bà cụ thân sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh và chị Cúc (vợ đồng chí Nguyễn Chí Thanh).

20 giờ, các bác sĩ Việt Nam lên kiểm tra sức khoẻ cho Người.

Cùng ngày, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề: Vừa đi đường vừa nói chuyện về Các Mác, ký bút danh Việt Hồng, đăng trên báoNhân dân, số 5137, “kể vài mẩu chuyện, hoặc gần hoặc xa có quan hệ đến ông thầy chủ nghĩa cộng sản của chúng ta”. Tác giả kể chuyện cách hoạt động của mình thông qua việc viết báo như thế nào, về thái độ của Các Mác đối với những người bạn cùng hoạt động… Cuối bài viết, tác giả kết luận:

“Chủ nghĩa Mác rất cao, rất rộng. Những người cách mạng phải học tập chủ nghĩa Mác. Nhưng có thể nói một cách tóm tắt là chủ nghĩa Mác dạy chúng ta phải tuyệt đối trung thành với Đảng, phải hết lòng hết sức phục vụ giai cấp công nhân. Mác dạy chúng ta: Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại! Lênin người học trò thiên tài của Mác bổ sung thêm: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại! Hai câu khẩu hiệu đó là những ngọn cờ vĩ đại dẫn giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức đến thắng lợi hoàn toàn”.

– Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Báo Nhân dân, số 5137, ngày 5-5-1968.

Tháng 5, ngày 6

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm sức khoẻ của Người.

7 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Lê Đức Thọ.

15 giờ , Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ, Người làm việc với Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 7

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Trần Hữu Dực và Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội – Trần Sâm.

9 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Tố Hữu.

15 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Người họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về tình hình miền Nam.

16 giờ, Người tiếp và làm việc với đồng chí Tố Hữu và đồng chí Lê Ngọc Hiền, cán bộ Cục Tác chiến, Phó Tổng tham mưu trưởng.

20 giờ, y tá đến đưa Người uống thuốc.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–  Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương khoá III.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.65.

Tháng 5, ngày 8

7 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh.

9 giờ, Người làm việc với Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thập .

10 giờ, Người làm việc với đồng chí Tố Hữu, sau đồng chí Tố Hữu ở lại cùng ăn cơm trưa với Người.

14 giờ 30, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

17 giờ 30, Người tiếp vợ đồng chí Phạm Hùng1) và cháu nhỏ vào thăm và cùng ăn cơm.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau khi nêu lên những thành tích chiến đấu, xây dựng của quân và dân miền Nam, Người nhờ Chủ tịch và các vị chuyển lời thăm hỏi thân ái nhất và lời khen ngợi nồng nhiệt nhất đến toàn thể đồng bào miền Nam. Người khẳng định rõ lập trường của Việt Nam là :

“Nhân dân ta rất yêu chuộng hoà bình. Nhưng phải có độc lập, tự do thì mới có hoà bình thực sự. Đế quốc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, phải rút hết quân đội của chúng về nước, để nhân dân ta tự quyết định vận mệnh của mình thì sẽ có hoà bình lập tức”.

Cùng ngày, Người đã gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Tiệp Khắc, nhân kỷ niệm lần thứ 23 Quốc khánh Tiệp Khắc.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.65.

–   Báo Nhân dân, số 5140, ngày 8-5-1968.

–   Báo Nhân dân, số 5141, ngày 10-5-1968.

Tháng 5, ngày 9

10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và cùng ăn cơm trưa với Anh hùng Tạ Thị Kiều và dũng sĩ diệt Mỹ Hồ Văn Mên.

14 giờ, Người tiếp bác sĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

15 giờ, Người làm việc với Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Xuân Bách.

15 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Song Hào.

16 giờ 30, Người tiếp chị Cúc (vợ đồng chí Nguyễn Chí Thanh) cùng con nhỏ vào thăm Bác.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.66.

Tháng 5, ngày10

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lại phần mở đầu của bản Di chúc và phần về việc riêng.

10 giờ 30, Người làm việc với Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh. Đồng chí Trường Chinh báo cáo với Người về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá III và chuẩn bị bài phát biểu quan trọng của Bác.

15 giờ, Người làm việc với Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Xuân Bách. Sau đó, Người nghe Phó Tổng tham mưu trưởng Lê Ngọc Hiến báo cáo tình hình chiến sự miền Nam.

20 giờ, các bác sĩ Trung Quốc vào kiểm tra sức khoẻ cho Người.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen đồng bào và cán bộ xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hải Hưng2) có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc người già, trẻ mồ côi và những người tàn tật. Người nhắc nhở các địa phương khác hãy học tập xã Đình Cao để làm tốt công tác này.

Cùng ngày, Người ký:

– Lệnh số 53-LCT, quyết định ông Nguyễn Văn Vịnh thôi giữ chức Tổng Tham mưu phó Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Lệnh số 54-LCT, cử:

+ Ông Xuân Thủy giữ chức Bộ trưởng Chính phủ.

+ Ông Trần Quang Huy giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo Phủ Thủ tướng.

–   Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.12, tr.491.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.58-59.

–   Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

–   Báo Nhân dân, số 5141, ngày 10-5-1968.

Tháng 5, ngày 11

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục viết Di chúc, phần nói về công tác chỉnh đốn Đảng: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình…”.

10 giờ, Người làm việc với đồng chí Hoàng Quốc Việt về kế hoạch đi thăm vùng mỏ.

20 giờ, các bác sĩ Việt Nam đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.62, 65.

Tháng 5, ngày 12

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Văn Lương.

7 giờ 30, Người nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Bộ trưởng Ngô Minh Loan báo cáo tình hình.

9 giờ, Người tiếp tục viết Di chúc, đọc và sửa chữa những phần đã viết. Người dặn thêm nhiều điểm cụ thể về việc chăm lo đời sống của nhân dân sau chiến tranh. Người viết:

“Đầu tiên là công việc đối với con người

“Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong…), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh”…”.

10 giờ, Người tiếp đồng chí Tố Hữu và đạo diễn điện ảnh người Hà Lan – Jôrít Iven. Người dặn đồng chí Tố Hữu phải liên hệ với các cơ quan, cân nhắc thận trọng các điều kiện, đảm bảo an toàn cho chuyến đi thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam của nhà đạo diễn điện ảnh Hà Lan.

Buổi trưa, Người mời cơm thân mật cháu Hồng Minh, con gái của đồng chí Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai.

– Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.73,75.

Tháng 5, ngày 13

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp.

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục viết và sửa chữa bản Di chúc. Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa đoạn viết về chăm lo hạnh phúc đối với con người. “Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ ta, ra sức góp của, góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất”.

10 giờ, Người tiếp một cán bộ miền Nam vừa ra, mời cùng ăn cơm trưa.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

17 giờ 30, Người tiếp và mời cơm thân mật Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Cayxỏn Phômvihản.

20 giờ, các bác sĩ Trung Quốc đến kiểm tra và theo dõi sức khoẻ cho Người.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.67-68.

Tháng 5, ngày 14

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục sửa Di chúc.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.68.

Tháng 5, ngày 15

Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lại và sửa bản Di chúc.

16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình.

Buổi chiều, Người được các bác sĩ vào thăm sức khỏe.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.68.

–  Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 16

Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lại và sửa bản Di chúc.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ, Người tiếp và làm việc với đồng chí Hà Huy Giáp về cuốn sách nêu gương người tốt, việc tốt.

16 giờ 30, Người tiếp hai cán bộ miền Nam vào thăm và chúc sức khoẻ Người.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.68.

–   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 17

6 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Văn lương.

7 giờ 30, Người tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.

Từ 9 giờ đến 10 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh bổ sung và sửa chữa bản Di chúc.

10 giờ, Người nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh báo cáo về công tác ngoại giao. Người mời đồng chí Nguyễn Duy Trinh ở lại cùng ăn cơm trưa.

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Xuân Bách.

16 giờ 30, Người nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên báo cáo về kế hoạch nghỉ hè của học sinh và việc khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi.

17 giờ 30, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mời Đại tướng ở lại cùng ăn cơm chiều.

20 giờ, các bác sĩ Trung Quốc đến kiểm tra và theo dõi sức khoẻ cho Người.

–   Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

–   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.69.

Tháng 5, trước ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu của Người thưởng 11 cán bộ và chiến sĩ công binh3) lập được nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấuvà phục vụ chiến đấu.

– Báo Nhân dân, số 5149, ngày 17-5-1968.

Tháng 5, ngày 18

9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục sửa chữa bổ sung bản Di chúc.

15 giờ,Người tiếp chị Linh Nhâm (ngâm thơ) đến chào và thăm sức khoẻ của Người.

18 giờ, sau bữa cơm chiều, Người rời Phủ Chủ tịch đến Nhà nghỉ Hồ Tây.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.77-78.

Tháng 5, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi một lẵng hoa tặng “Đại hội dũng sĩ giao thông vận tải thắng Mỹ”.

Sáng, tại Nhà nghỉ Hồ Tây, Người tiếp thân mật một số cán bộ đến chúc thọ Người.

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và chúc mừng sinh nhật Người.

8 giờ, Người tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm và chúc mừng sinh nhật Người.

9 giờ, Người tiếp tục sửa chữa và bổ sung bản Di chúc.

15 giờ, từ Nhà nghỉ Hồ Tây, Người trở về Phủ Chủ tịch.

16 giờ, Người tiếp các Ủy viên Bộ Chính trị đến chúc thọ Người.

17 giờ, Người tiếp một số cán bộ quân đội.

20 giờ , các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho Người.

Trong ngày, Người đọc thư của ba nữ công nhân Đức và tập thể công nhân Đội lao động Nguyễn Văn Trỗi thuộc Xí nghiệp Liên hiệp luyện kim Đông Aidenhuýtthenxtat (Cộng hòa Dân chủ Đức)4).

– Hồ Chí Minh: Về giao thông vận tải Việt Nam, Nxb. Giao thông vận tải, Hà Nội, 1994, tr.205.

– Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

 Bác Hồ như chúng tôi đã biết, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 1985, tr.140-142.

Tháng 5, ngày 20

6 giờ 15, Người dự lễ khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa III.

Sau khi đọc bản báo cáo “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nói:

… “Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm cho tôi thấy như mình trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi, thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này:

Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm,

Vẫn vững hai vai việc nước nhà,

Kháng chiến dân ta đang thắng lớn,

Tiến bước! Ta cùng con em ta.

8 giờ 30, tại nhà khách Phủ Chủ tịch, Người tiếp đoàn Đại biểu Mỹ đến thăm Việt Nam.

15 giờ, Người làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

20 giờ, Người tiếp các bác sĩ Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Tài liệu lưu tại Văn phòng Quốc hội.

– Băng ghi âm lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 5, trước ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu của Người thưởng 13 công nhân5) thuộc ngành giao thông vận tải, đã dũng cảm, mưu trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Báo Nhân dân, số 5152, ngày 20-5-1968.

Tháng 5, khoảng ngày 20-21

Đầu một buổi họp của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá III, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa cho đồng chí Hồ Thị Bi, cán bộ của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, một bài báo cắt rời và hỏi:

– Cô Bi có biết tin gì về phụ nữ quê cô không?

Đồng chí Bi thú thật là chưa biết.

Người đề nghị tất cả các đại biểu cùng nghe bài báo viết về tấm gương chiến đấu dũng cảm của một người con gái ở Hoóc Môn – Nam Bộ, bị địch bắt, tra tấn hết sức dã man, nhưng nhất định không chịu cung khai. Khi kẻ thù mang bàn chông ra định đóng đinh vào tay chị, chị giơ cao tay đập mạnh xuống bàn chông….

– Hồ Thị Bi:”Trái tim của phụ nữ miền Nam hướng về Bác Hồ”, Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1986, tr.114.

Tháng 5, ngày 21

11 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

18 giờ, Người làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sau Thủ tướng ở lại cùng ăn cơm chiều với Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 22

Từ 8 giờ đến 10 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị về công tác đối ngoại và một số vấn đề quốc tế. Về tình hình xảy ra ở Tiệp Khắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tình hình xảy ra ở Tiệp Khắc cũng có thể bùng ra ở một số nước khác. Sinh hoạt xa xỉ, những sự bất mãn, trình độ giác ngộ không nâng cao thì sinh chuyện ra. Đó cũng là bài học, không nên xem nhẹ việc giáo dục đạo đức”.

–   Biên bản họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 5, ngày 23

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi nghỉ tại Nhà nghỉ Hồ Tây, Hà Nội.

20 giờ, tại Phủ Chủ tịch, các bác sĩ Trung Quốc đến kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 24

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

20 giờ, các bác sĩ Trung Quốc đến kiểm tra và theo dõi sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 25

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Văn Lương.

6 giờ 30, Người tiếp đồng chí Nguyễn Lương Bằng đến thăm và báo cáo công việc với Người.

9 giờ 30, Người tiếp đồng chí Trương Đức Duy, cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội (phiên dịch).

17 giờ, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó, Đại tướng ở lại cùng ăn cơm tối với Người.

20 giờ, các bác sĩ Trung Quốc vào kiểm tra và theo dõi sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn chung về những lời chúc thọ thân thiết của bầu bạn quốc tế, của các đoàn thể nhân dân, các đơn vị bộ đội, các đội thanh niên xung phong, các cụ phụ lão, các cháu học sinh và nhi đồng nhân dịp sinh nhật Người bằng mấy câu thơ mà Người đã đọc tặng lễ khai mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa III, ngày 20 tháng 5 vừa qua.

– Báo Nhân dân, số 5157, ngày 26-5-1968.

Tháng 5, ngày 27

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ, Người họp Bộ Chính trị.

20 giờ, các bác sĩ Trung Quốc đến thăm và kiểm tra sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 28

6 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp bác sĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch đến thăm sức khoẻ cho Người.

16 giờ, Người đi họp Bộ Chính trị ở số 4 Nguyễn Cảnh Chân.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 29

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

17 giờ , Người làm việc với đồng chí Lê Đức Thọ.

17 giờ 30, Người làm việc với đồng chí Tố Hữu, sau đồng chí Tố Hữu ở lại cùng ăn cơm tối với Người.

20 giờ, bác sĩ đến kiểm tra và theo dõi sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 5, ngày 31

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

16 giờ, Người làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Trân nghe đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội báo cáo về tình hình phòng không và sơ tán của Hà Nội.

20 giờ, bác sĩ đến kiểm tra và theo dõi sức khoẻ cho Người.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

– Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 5, trong tháng

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen Đại đội pháo binh dân quân gái xã Ngư thủy, tỉnh Quảng Bình đã bắn cháy tàu khu trục Mỹ số 013 và bắn cháy hai tàu khu trục khác. Người tặng huy hiệu cho 34 chiến sĩ của Đại đội.

Người cũng đã gửi một lẵng hoa tặng toàn thể cán bộ, công nhân viên thủy thủ Cảng Hải Phòng vì thành tích tăng năng suất bốc dỡ hàng hóa lên tới 98,2%, tăng 22,6% so với những năm trước.

–   Lịch sử pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1991, tr.214.

–  Trần Xuân Nhơn: Bác Hồ trong lòng đội ngũ công nhân và thủy thủ hàng hải Việt Nam, Nxb. Hải Phòng, 1993, tr.114.

Tháng 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi huy hiệu tặng 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trong đó có sáu phụ lão ở tỉnh Lai Châu đã mưu trí, dũng cảm, cảnh giác báo Công an bắt được toán biệt kích do máy bay địch thả xuống vùng núi.

– Tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nguồn: dangcongsan.vn
Vkyno (st)

Advertisement