Tổ chức sơ tán và phòng tránh hiệu quả

QĐND – Để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ đánh thắng cuộc tập kích chiến lược của Không quân Mỹ bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Bộ tư lệnh chiến dịch phối hợp chặt chẽ với Thành ủy Hà Nội, chủ động tổ chức tốt công tác sơ tán và phòng tránh cho nhân dân, nội dung trọng tâm gồm: Tổ chức vận động nhân dân sơ tán ra khỏi các trọng điểm đánh phá; củng cố và xây dựng hệ thống hầm hố trú ẩn; tổ chức tốt hệ thống thông tin – thông báo, quan sát báo động; triển khai các phương án cứu hỏa, cứu sập, cứu thương, khắc phục hậu quả.

Trạm cấp cứu phòng không cơ động phục vụ chiến đấu. Ảnh tư liệu.

Trên cơ sở kế hoạch, phương án đã dự kiến, Thành ủy Hà Nội chủ động sơ tán trước 25.000 dân. Ngày 18-12-1972, trước khi máy bay B-52 bắt đầu đánh Hà Nội, cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời phối hợp với ngành giao thông – vận tải huy động gấp 370 ô-tô các loại, nhanh chóng sơ tán 30.000 dân ở các khu vực trọng điểm ra nơi an toàn. Trong thời gian ngắn, ta đã sơ tán 92% nhân dân ra khỏi khu vực có thể bị đánh phá, hạn chế thiệt hại; đồng thời, bố trí 450 trạm, đài quan sát, 36 còi báo động, hệ thống cấp cứu phòng không bốn tuyến với 240 trạm, đội cấp cứu sẵn sàng phục vụ chiến đấu.

Để sơ tán các kho hàng, nhà máy, xí nghiệp, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức và huấn luyện tốt cho các đơn vị dân quân, tự vệ, thanh niên xung phong, khi có tình huống thì sơ tán nhanh, gọn; đồng thời, đây cũng là lực lượng nòng cốt phối hợp với bộ đội, công an trong cứu hỏa, cứu sập, cứu thương, bảo vệ trị an các mục tiêu, khu phố… Nhờ chủ động làm tốt công tác sơ tán phòng tránh, ta đã hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong quá trình chiến dịch.

TRẦN VĂN
qdnd.vn

Advertisement