Thi tìm hiểu: “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

QĐND – Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên cả nước. Đặc biệt, ban tổ chức khuyến khích các tầng lớp nhân dân và những người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham gia dự thi. Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp gửi về Văn phòng Đoàn các tỉnh và Thành đoàn trực thuộc. Riêng bài dự thi của người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam gửi bài trực tiếp về Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn (62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ban tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ 1-11 đến hết ngày 25-11-2012.

DUY VĂN

Mảnh xác chiếc B-52 bị quân, dân miền Bắc bắn hạ đêm 18-12-1972 (đêm đầu của Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”), hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Câu 1: Bạn hãy cho biết bối cảnh tình hình diễn ra cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B -52 của đế quốc Mỹ vào miền Bắc nước ta cuối tháng 12 năm 1972?

Câu 2: Câu nói: “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng nhiều tiền, dù chúng có B -57, B-52 hay “Bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng” được Bác Hồ nói ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Bạn cho biết ý nghĩa của câu nói đó?

Câu 3: Bạn cho biết diễn biến, kết quả, nguyên nhân dẫn đến chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta cuối tháng 12 năm 1972?

Câu 4: Bạn hãy cho biết ý nghĩa của chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972?

Câu 5: Thế hệ trẻ hôm nay phải làm gì để giữ vững và phát huy tinh thần chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

qdnd.vn

Advertisement