Thu cảm – Cảm thu

THU CẢM

I

Hùng đáo sơn phong vãn thập điểm,

Trùng thanh đoạn tục khánh thu lai;

Tù nhân bất quản thu lai vị,

Chỉ quản tù lung hà thời khai.

II

Khứ tuế thu sơ ngã tự do,

Kim niên thu thủ ngã cư tù;

Thảng nǎng tì ích ngô dân tộc,

Khả thuyết kim thu trị khứ thu.

CẢM THU

I

Sao Bắc Đẩu lên đến đỉnh núi đã mười giờ đêm,

Tiếng trùng đứt nối mừng thu sang;

Người tù chẳng kể thu sang hay chưa,

Chỉ cần biết cửa tù ngày nào mở.

II

Đầu thu nǎm ngoái ta tự do,

Đầu thu nǎm nay ta ở tù;

Ví bằng giúp ích được cho dân tộc,

Thì có thể nói, thu nay cũng sánh ngang thu trước.

I

Bắc Đẩu mười giờ ngang đỉnh núi,

Dế kêu khoan nhặt đón mừng thu;

Thân tù đâu thiết thu sang chửa,

Chỉ thiết hôm nao mở cửa tù.

II

Nǎm ngoái đầu thu ta tự do,

Nǎm nay thu đến ta trong tù;

Ví bằng giúp ích cho dân tộc,

Thu trước thu này, há kém nhau.

NAM TRÂN – BǍNG THANH dịch
cpv.org.vn

Advertisement