Tặng tiểu hầu (hải) – Tặng chú Hầu (Hải)

TẶNG TIỂU HẦU (HẢI)

ấu nhi học dã, tráng nhi hành,

Thượng trung đảng, quốc, hạ trung dân;

Kiệm cần, dũng cảm hoà liêm chính,

Vô phụ Lương công giáo dục tình.

TẶNG CHÚ HẦU (HẢI)

Bé thì phải học, lớn lên sẽ thực hành,

Trên trung với đảng và nước, dưới trung với dân;

Cần kiệm, dũng cảm và liêm chính,

Chớ phụ cái tình dạy dỗ của ông Lương.

Bé thì phải học, lớn thì hành,

Với dân, đảng, nước, dạ trung thành;

Kiệm cần, dũng cảm và liêm chính,

Chớ phụ ông Lương dạy dỗ mình.

Đỗ VǍN HỶ dịch
cpv.org.vn