Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XXII)

Tiếp khách – đi xem nhà trưng bày người bằng sáp

Ngày 23 tháng 7

8 giờ, ông Dussart đến thǎm Hồ Chủ tịch. Ông là nhà viết báo, có đến nước ta. Vì ông viết rất thành thực về vấn đề Việt Nam, nhà báo sợ mất lòng những người Pháp có quyền lợi ở nước ta, mà không đǎng bài ông viết. Ông bỏ nhà báo ấy và nay ông phụ trách một tờ báo mới, thường viết bài bênh vực nước ta.

10 giờ, giáo sư Mus, một giáo sư ở Việt Nam đã lâu, đến chào Cụ Chủ tịch.

3 giờ, đi xem nhà trưng bày người bằng sáp. Người ta lấy sáp nặn thành tượng những người có danh tiếng. To bằng người thật. áo quần như áo quần thật.

8 giờ, ông Đặc sứ Sainteny mời Cụ Chủ tịch và ông Bộ trưởng Moutet cùng ǎn cơm.

Đ.H

cpv.org.vn

Advertisement