Nhật ký hành trình của Hồ Chủ tịch – Bốn tháng sang Pháp (XXI)

Phụ nữ kiều bào đến thăm Chủ tịch – xem máy Télévision – đi xem chiếu bóng

22 tháng 7

8 giờ sáng, chị em phụ nữ kiều bào đến thǎm Cụ Chủ tịch.

10 giờ, một ông cố đạo người Âu đến chào Cụ Chủ tịch. Ông sắp qua ta sǎn sóc về việc giáo dục của nhà chung.

12 giờ, ông Daniel Guérin, một nhà viết báo, đến thǎm cụ Chủ tịch.

5 giờ chiều, ông Công an trưởng Luizet phái người đem máy télévision để Hồ Chủ tịch xem. Máy này là máy vô tuyến điện truyền thanh trông thấy hình ảnh. Dùng máy này, trong lúc nói chuyện vừa nghe tiếng, vừa thấy người. Máy to bằng cái tủ sắt lớn. Từng trên có màn ảnh bằng kính, dài độ 60 phân, cao độ 50 phân tây. Hình ảnh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, như ta đi xem chiếu bóng vậy. Máy này còn đắt tiền quá, chưa được phổ thông.

8 giờ, có nhân viên cao cấp sứ quán Trung Hoa đến chào Hồ Chủ tịch.

10 giờ, Cụ Chủ tịch và anh em đi xem chiếu bóng. Hôm nay chiếu ngày hội thể thao ở Moscou. Phim có màu sắc. 12 vạn thanh niên nam nữ, đủ các dân tộc ở Xô Liên, đến biểu diễn các môn thể thao. Người nào người ấy rất vạm vỡ mạnh khoẻ.

Tin tức thế giới:

1) ở nước Bolivie, tại Nam Mỹ, nổi cách mệnh, chết mất 2.000 người. Phái dân chủ thắng lợi, lập chính phủ mới.

2) ở Thổ Nhĩ Kỳ có cuộc tuyển cử toàn quốc. 460 người được cử làm nghị viên.

– Các nghị viên người thuộc địa trong Quốc hội Pháp tổ chức thành một nhóm. Ông Lamine Gueye (người Sénégal) làm Chủ tịch. Ông Ferhat Abbao (người Algérie) và ông Momiville (người châu Phi) làm Phó Chủ tịch. Mục đích là để tranh đấu cho dân thuộc địa thoát khỏi những chế độ áp bức.

Nhóm ấy gửi lời chào dân Việt Nam.

Đ.H

cpv.org.vn

Advertisement