Thư gửi cụ Chí Tài (5-5-1948)

Gửi cụ Chí Tài, huyện Hải Hậu, Nam Định,

Tôi rất vui lòng được báo cáo rằng cụ đã quyên giúp cho anh em du kích 100 thùng thóc, cử chỉ của cụ rất là đáng quý, vậy tôi gửi lời khen ngợi và cảm ơn cụ. Tôi lại mong cụ kêu gọi đồng bào trong làng và tự làm kiểu mẫu trong cuộc Thi đua ái quốc này. Tôi chúc cụ mạnh khoẻ và gửi cụ lời chào thân ái và quyết thắng.

Chủ tịch Chính phủ
Ngày 5 tháng 5 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Báo Quân du kích,
số 4, ngày 15-6-1948
cpv.org.vn