Thư gửi Liên đoàn lao động Liên khu I (29-3-1949)

Cảm ơn các bạn đã biếu tôi một thanh kiếm 1 . Tôi đã nhân danh Liên đoàn lao động Liên khu I gửi kiếm ấy làm giải thưởng cho bộ đội nào ở Nam Bộ lập chiến công to nhất trong nǎm nay.

Tôi muốn biết tất cả đoàn viên đã xung phong thi đua ái quốc chưa? Đã giúp đồng bào thi đua chưa? Và thành tích thế nào?

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1203,
ngày 29-3-1949.
cpv.org.vn