Trả lời phỏng vấn của báo Tribune (20-4-1949)

1- Hỏi: Thưa Chủ tịch, lâu nay sức khoẻ của Người thế nào?

Trả lời: Cảm ơn quý báo. Lúc này tôi khoẻ hơn nǎm ngoái nhiều, nǎm nay có thể đi bộ 40 cây số thong thả.

2- Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết: đặc điểm Thi đua ái quốc là gì và kết quả thế nào?

Trả lời : Đặc điểm của Thi đua ái quốc là: Đưa tất cả tinh thần và lực lượng của quân và dân Việt Nam để thực hiện ba mục đích:

– Diệt giặc đói,

– Diệt giặc dốt,

– Diệt giặc ngoại xâm.

Vì mới bắt đầu cho nên kết quả nơi thì nhiều hơn, nơi thì ít hơn. Nhưng vì lòng hǎng hái của toàn dân, cho nên nói chung thì kết quả khá.

Nhiều nơi đã tự cấp tự túc.

Trong ba nǎm, đã có hơn 8 triệu người Việt Nam (kể từ các em bé 7,8 tuổi đến những cụ già ngoài 90 tuổi) đã biết đọc biết viết. Có vài tỉnh đã thanh toán xong nạn mù chữ.

Quân và dân Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc cầm cự và chuẩn bị tổng phản công.

Rất có thể rằng cái ngày mà Việt Nam thực hiện mục đích thứ ba cũng không xa lắm.

3- Hỏi: Chính phủ Việt Nam có bằng lòng cho phép các đại biểu báo ngoại quốc đến thǎm vùng tự do không?

Trả lời : Chúng tôi rất hoan nghênh những đại biểu báo ngoại quốc mà ngôn luận công bằng. Thường vẫn có phóng viên ngoại quốc đến thǎm vùng tự do.

4- Hỏi: Gần đây, các báo Pháp có đǎng tin Quân giải phóng Trung Hoa hợp tác với quân đội Việt Nam ở biên giới Bắc Bộ, tin ấy có đúng hay không?

Trả lời : Không đúng. Ai cũng biết rằng thực dân Pháp thường bịa đặt những tin tức giả dối để che đậy sự thất bại của chúng.

Ai cũng biết rằng, Quân giải phóng Trung Hoa còn cách biên giới Việt Nam 2, 3 ngàn cây số.

Ai cũng biết rằng từ ngày kháng chiến đến nay, quân và dân Việt Nam chỉ do lực lượng của mình mà chiến thắng quân Pháp.

5- Hỏi: Khi Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, thì sẽ đối với người Pháp thế nào?

Trả lời : Việt Nam sẵn sàng cộng tác thân thiện với nhân dân Pháp. Những người Pháp tư bản hay công nhân, thương gia hay trí thức, nếu họ muốn thật thà cộng tác với Việt Nam thì sẽ được nhân dân Việt Nam hoan nghênh họ như anh em bầu bạn. Song nhân dân Việt Nam kiên quyết cự tuyệt những người Pháp quân phiệt. Nói cho rõ hơn là: Cũng như những nước độc lập khác cự tuyệt quân đội ngoại quốc đóng trên đất nước mình, nhân dân Việt Nam kiên quyết cự tuyệt quân đội Pháp đóng ở Việt Nam.

Trả lời trước ngày 20-4-1949.
Báo Cứu quốc, số 1222,
ngày 20-4-1949.
cpv.org.vn

Advertisement