Thư gửi Hội nghị cán bộ dân quân (31-5-1949)

Gửi Hội nghị dân quân toàn quốc,

Các đại biểu,

Tôi gửi lời thân ái chúc các chú mạnh khoẻ và hǎng hái làm việc. Sau đây là vài ý kiến của tôi về vấn đề dân quân:

1. Trong giai đoạn tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công này, du kích chiến là chính. Vì vậy, dân quân phải phát triển mạnh, nhất là trong vùng địch tạm chiếm.

2. Kháng chiến của ta là nhân dân chiến tranh. Vì vậy dân quân du kích cần phải hoạt động mạnh, phát triển mạnh, và phối hợp chặt chẽ với Vệ quốc quân.

3. Hội nghị cần phải giải quyết vấn đề tổ chức dân quân và sự liên hệ với Vệ quốc quân để tránh mọi sự không hợp lý.

Nǎm ngoái dân quân đã cố gắng và đã có thành tích khá. Nǎm nay dân quân cần phải cố gắng thi đua, để tranh lấy thành tích to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa. Cứ trong ngoài 3 tháng, các đội báo cáo thành tích lên Chính phủ một lần. Tôi và Chính phủ sẽ có giải thưởng cho đội nào có chiến công to nhất.

Tôi đặc biệt gửi lời khuyến khích và khen ngợi các đội lão thành du kích, phụ nữ du kích, và các cháu nhi đồng giúp việc trong các đội du kích.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Quân du kích, số 16-17,
ngày 31-5-1949.
cpv.org.vn