Thư gửi đồng bào tỉnh Nghệ An (8-1949)

Cảm ơn đồng bào đã tặng tôi món quà quý báu trong dịp sinh nhật của tôi – là thành tích thi đua 4 tháng đầu nǎm 1949.

Sau đây, tôi có mấy lời thân ái nhắn khuyên đồng bào:

– Thi đua phải thiết thực, bền bỉ, rộng khắp.

– Dân quân phải tổ chức chặt chẽ, tập luyện hẳn hoi, vũ trang đầy đủ.

– Sáu huyện đã thanh toán nạn mù chữ. Thế là tốt lắm. Chính phủ sẽ gửi giấy khen. Phải giúp các huyện kia thanh toán cho xong nội trong nǎm nay.

– Tôi rất vui lòng rằng xã nào cũng có phụ nữ tham gia Hội đồng nhân dân. Phụ nữ phải tham gia chính quyền nhiều hơn và thiết thực hơn nữa. 64 xã, tức là một phần ba trong tỉnh đã làm được đoàn kết chặt chẽ, chính quyền củng cố, dân quân vững vàng thì 2 phần 3 kia phải thi đua làm được như thế.

– Phải phát triển và củng cố phong trào hợp tác xã và tập đoàn đổi công. Những người phụ trách phải tháo vát và trong sạch. Đời sống mới trong thôn quê phải phát triển hơn.

– Tỉnh ta đã có đà khá vững để tiến bộ mọi mặt. Mong đồng bào tiếp tục thi đua và giúp nhau thi đua làm cho Nghệ An thành một tỉnh kiểu mẫu trong mọi công việc kháng chiến và kiến quốc.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 8 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Sách Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh,
Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh, 1977, tr.38-39.
cpv.org.vn