Thư gửi đồng bào công giáo nhân dịp tết Nôen (19-12-1949)

Kính gửi đồng bào công giáo toàn quốc,

Nhân dịp tết Nôen, tôi thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái chúc phúc đồng bào.

Chúng ta ǎn tết Nôen này trong sự đau thương, vì giặc Pháp đã tiến công Phát Diệm, đã xâm phạm đến đất Thánh ta, và vì đồng bào công giáo Phát Diệm, Bùi Chu và nhiều nơi khác đang đau khổ dưới gót sắt của giặc Pháp dã man.

Vậy trong tết Nôen này, chúng ta phải nhớ đến đồng bào trong những nơi ấy, chúng ta phải đoàn kết hơn nữa, kiên quyết hơn nữa, để giải phóng đất Thánh của chúng ta, và giải phóng tất cả đất nước của chúng ta.

Tôi kính cẩn cùng đồng bào cầu nguyện Đức Chúa ban phúc cho nước ta và tôi quả quyết tuyên bố với đồng bào rằng ta nhất định thắng lợi.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Sự thật, số 125, ngày 19-12-1949.
cpv.org.vn