Thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân ngày kỷ niệm thành lập quân giải phóng Việt Nam (22-12-1949)

Nǎm 1942, nhóm du kích đầu tiên thành lập, cộng mười hai người.

Nǎm 1943 và 1944, nó phát triển thành đội Nam tiến chừng nǎm chục người.

Nǎm 1944 và 1945, đội Nam tiến lớn lên thành Quân Giải phóng Việt Nam, cộng nǎm trǎm người. Sau Cách mạng Tháng Tám, Quân Giải phóng Việt Nam phát triển thành Vệ quốc quân đến mấy nghìn người.

Ngày nay, quân đội có hàng chục vạn người, cộng với bộ đội địa phương và dân quân du kích thì lực lượng vũ trang và nửa vũ trang của nhân dân ta có hàng triệu người.

Hàng triệu người mà một lòng một chí: đánh giặc cứu nước.

Quân đội ta quen gọi Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là Anh Cả. Cách gọi thân ái ấy rất đúng với tinh thần và lịch sử của quân đội ta: vì từ ngày thành lập đội Nam tiến đến nay Đảng và Chính phủ đã uỷ cho đồng chí Giáp và một số cán bộ phụ trách tổ chức, huấn luyện và lãnh đạo quân đội ta.

Quân đội ta là quân đội nhân dân, do dân đẻ ra, vì dân mà chiến đấu, yêu nước, yêu dân, cho nên hy sinh kham khổ.

Quân đội ta luôn luôn giữ gìn và phát triển truyền thống anh dũng của Quân Giải phóng Việt Nam và đạo đức cách mạng gồm trong mười điều kỷ luật.

Với quân đội ấy, kháng chiến nhất định thắng lợi. Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân Giải phóng Việt Nam, tôi gửi các chiến sĩ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích toàn quốc lời chào.

Thân ái và quyết thắng
Ngày 22 tháng 12 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Sách Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân, 1962, tr.83-84.
cpv.org.vn