Gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ đường số 4 cùng quân du kích và đồng bào trong miền đường số 4 (2-12-1949)

Ngày 3-9 và ngày 17-9, quân ta vừa thắng 2 trận lớn. Những thắng trận ấy là tiếp tục những thắng lợi trước và làm đà cho những thắng lợi to hơn sau này.

Được những thắng lợi ấy là do:

– Các cán bộ và kế hoạch chỉ huy khá.

– Các chiến sĩ anh dũng kiên quyết.

– Nhân dân hǎng hái giúp đỡ.

Là do: Quân dân nhất trí.

Tôi vui lòng thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái khen ngợi quân và dân và tôi dặn thêm:

– Chớ vì thắng mà kiêu ngạo, chủ quan khinh địch.

– Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân.

– Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội.

– Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí.

Tôi mong rằng binh đoàn Cao – Bắc – Lạng sẽ cố sức thi đua với các bộ đội khác, diệt nhiều địch hơn, lập nhiều công hơn nữa, để chuẩn bị đầy đủ tổng phản công và để tranh lấy giải thưởng danh dự mà tôi để dành cho bộ đội nào có chiến công nhất trong nǎm nay.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1411, ngày 2-12-1949.
cpv.org.vn