Giải thưởng cháu Bác Hồ (1-12-1949)

Nhân dịp tết Trung thu, các cháu nhi đồng xã Nam Hồng gửi biếu tôi một bộ áo nâu và biếu các chiến sĩ 1.400đ.

Các cháu ấy viết: “Vui ǎn tết, các cháu nhớ Bác và nhớ các anh bộ đội. Các cháu đã tǎng gia được một số tiền là 1.400 đồng gửi Bác tặng đơn vị nào giết được nhiều Tây nhất”.

Vậy tôi để cả áo lẫn tiền – tôi thêm 600 đồng nữa cho đầy 2.000 đồng – làm giải thưởng gọi là ” Giải thưởng cháu Bác Hồ” cho bộ đội Vệ quốc quân và dân quân du kích nào từ nay đến cuối tháng 12-1949 giết nhiều giặc, cướp nhiều súng lập nhiều công nhất ở mặt trận Trung du.

Các em nhi đồng đang mong đợi. Các anh lớn càng phải cố gắng thi đua lập nhiều công.

Nào, bộ đội nào quyết giật được giải thưởng này ?

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Vệ quốc quân, số 57, ngày 1-12-1949.
Sách Hồ Chí Minh Toàn tập xuất bản lần thứ nhất,Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985, t.5, tr.317.
cpv.org.vn