Thư gửi toàn thể Vệ quốc quân và dân quân du kích (12-1949)

(Nhờ Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh chuyển)

Các tướng sĩ thân mến,

Trong phiên họp cuối nǎm kiểm thảo công tác chuẩn bị tổng phản công về mọi mặt, Hội đồng Chính phủ nhận thấy Vệ quốc quân và dân quân du kích đã lập được nhiều chiến công nên Chính phủ quyết nghị khen ngợi toàn thể quân đội quốc gia và dân quân du kích.

Tôi rất vui lòng thay mặt Chính phủ gửi các anh lời khen ngợi ấy.

Nǎm mới là nǎm chuyển mạnh sang tổng phản công, tôi chắc rằng toàn thể quân đội ta, với sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân sẽ ra sức thi đua lập những chiến công quyết định để đưa mau cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn đặng đáp lại lòng tin cậy của đồng bào và Chính phủ.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 12 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Báo Vệ quốc quân, số 60, Xuân Canh Dần, 1950.
cpv.org.vn