Điện chia buồn (1949)

(Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Bộ chuyển)

Tôi rất buồn khi được tin ông Hoàng Minh Châu, uỷ viên trong Ban Thường trực Quốc hội vừa tạ thế. Tôi thay mặt Chính phủ kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn ông Hoàng và gửi lời thân ái chia buồn với gia đình ông Hoàng cùng đồng bào tỉnh Biên Hoà.

Chủ tịch Chính phủ
HỒ CHÍ MINH

Điện trong nǎm 1949. Bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn