Thư gửi các chiến sĩ bị thương trong trận Đông Khê (20-9-1950)

Các chú đã chiến đấu anh dũng và các chú đã giết được nhiều giặc, đã có công trong việc giải phóng Đông Khê.

Chính phủ, đồng bào đều nhớ ơn các chú. Tôi gửi lời khen ngợi các chú và chúc các chú mau lành mạnh để trở lại hàng ngũ tiếp tục chiến đấu giết giặc.

Ngày 20 tháng 9 nǎm 1950
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1675, ngày 25-10-1950.
cpv.org.vn