Bác Hồ qua tranh cổ động độc đáo, xúc động

Nhân dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên Hà Thành, Báo điện tử TS đã thực hiện 9 bức tranh cổ động, nêu lại khái quá trình Người tìm đường cứu nước và trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

logo 1
Bức tranh vẽ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

 logo 2
Ngày 5/6/1911, chàng trai trẻ Nguyễn Tất Thành, lấy tên là Văn Ba, từ bến Sài Gòn, theo tàu buôn Latouche – Treville vượt biển sang Pháp, bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Sau này, nhà thơ Chế Lan Viên đã gọi cuộc ra đi của chàng trai trẻ Nguyễn Tất Thành là “Người đi tìm hình của nước”.

logo 3
Năm 1920, khi đã đổi tên thành Nguyễn Ái Quốc, người đã đọc “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lenin, từ đó, Người đi theo chủ nghĩa Cộng Sản và lấy đó làm kim chỉ nam cho đường lối cách mạng của Người
và dân tộc về sau

logo 4
Ngày 13/8/1942, Người lấy tên là Hồ Chí Minh, sang Trung Quốc để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 29/8/1942, Người bị Trung Hoa Dân Quốc bắt và giam hơn một năm, trải qua 30 nhà tù. Thời gian này,
Người đã viết “Nhật ký trong tù”.

logo 5
Ngày 2/9/1945, Người đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra Nhà nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa.

75288553-m04
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, Người chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, 
ai cũng được học hành.

75288553-m03
Hồ Chủ tịch, biểu tượng của sự giản dị, đức hy sinh

75288553-m05
Hồ Chủ tịch – Biểu tượng của tình yêu bao la

75288553-m01
Hồ Chủ tịch – Người làm rạng danh nong sông, đất nước Việt Nam. Nước Việt Nam tự hào có tên Người.

Theo Hà Thành vtc.vn
Kim Yến (st)
cpv.org.vn

Advertisement