Nhi đồng xã Hiệp Hoà (Thái Nguyên) (28-12-1951)

Trong 4 ngày hồi tháng 10, các em nhi đồng Hiệp Hoà đã thi đua:

– Làm giúp 11 gia đình thương binh, tử sĩ và 10 gia đình cán bộ neo người.

– Quét 16 cái sân, dọn sạch 2 cái giếng.

– Khơi 3 cái rãnh, sửa 95 thước đường đi.

– Gánh 14 gánh rạ, 4 gánh lúa.

– Gặt 2 mẫu 7 sào lúa, đập 400 lượm lúa, đánh 1 đống rơm, xay 2 thúng thóc, vân vân…

Việc tuy nhỏ, nhưng tinh thần to. Các em đã cố gắng làm đúng lời Bác Hồ dạy: Yêu lao động, yêu đồng bào.

Và nếu các em nhi đồng khắp nơi đều làm được như thế, thì những việc nhỏ ấy sẽ cộng thành một số lao động khá to.

Các em ở Hiệp Hoà làm được, thì chắc các em nơi khác cũng làm được, vì các em nhi đồng nào cũng có tinh thần hǎng hái, ham làm.

Nếu được cán bộ, thanh niên và phụ nữ khéo tổ chức và hướng dẫn phong trào Trần Quốc Toản chắc sẽ lan rộng và lên cao.

Đ.X.

Báo Cứu quốc, số 1980, ngày 28-12-1951.
cpv.org.vn

Advertisement